Klein Baal, Haalderen

Nu is het nog een braakliggend terrein binnen de gemeente Lingewaard. Maar Waardwonen heeft voor de Kleine Baal in Haalderen plannen voor een innovatief nieuwbouwproject voor jongeren en starters tot 30 jaar. Het gaat om zes verhuurbare starterswoningen met een oppervlakte 34 vierkante meter. Het innovatieve aan de woningen is dat deze verplaatsbaar zijn waardoor er voor een periode van minimaal 10 jaar en maximaal 15 jaar, tijdelijk gebruik kan worden gemaakt van een toekomstige bouwkavellocatie van de gemeente Lingewaard.

De woningen hebben een woon- oppervlakte van 34 vierkante meter en hebben een woonkamer/keuken, badkamer en een slaapkamer.

Verhuur

Waardwonen gaat de 6 huurwoningen adverteren via Entree. Voor dit project wordt maatwerk toegepast. Jongeren en starters tot 30 jaar met een sociale binding met Haalderen krijgen voorrang. Na de toewijzing behouden zij hun meettijd. Hierdoor blijft doorstroming naar een volgende sociale huurwoning mogelijk.

Planning

Aanvraag omgevingsvergunning Q4 2021
Gereed: voorjaar 2022 (alleen als de omgevingsvergunning onherroepelijk is).