Asbest

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit kleine vezels. Asbest kan gevaarlijk zijn. Wat kunt u doen en wat doen wij?

Meer weten over

Asbest

Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit kleine vezels. Asbest kan gevaarlijk zijn. Als de kleine vezels vrijkomen kunnen deze schade veroorzaken aan de longen. Het is daarom sinds 1993 verboden om asbest te verkopen, te gebruiken of te bewerken. Maar asbest komt nog wel veel voor in woningen gebouwd tussen 1945 en 1993.

Zo vinden we asbest in bijvoorbeeld gevels, daken, op schuren en garages. Omdat het brandwerend is, vinden we het ook vaak in garages en meterkasten, rond schoorstenen, ventilatiekanalen en cv-ketels. Er zijn ook vinyltegels en -zeil (van voor 1984) waar asbest in zit.

Asbest in onze huurwoningen

Alle woningen gebouwd voor 1994 hebben wij onderzocht om te kijken of er asbest aanwezig is. Is daarbij asbest gevonden in uw woning? Dan heeft u daarover eind november 2014 een brief gekregen. Bij de brief zit een plattegrond (meterkastkaart). Hierop staat waar de asbest in uw woning zit.

Wij willen het risicovolle asbest verwijderen of afschermen. Zo voorkomen we dat er asbestvezels vrijkomen. Dit nemen we mee in onze onderhoudsplannen.

Laat het ons weten

Omdat asbest gevaarlijk kan zijn, vragen wij u het ons te laten weten als:

  • U gaat klussen in een woning gebouwd voor 1994.
  • U denkt dat u asbest of asbesthoudende materialen in huis heeft en deze niet op de meterkastkaart staan.

Wat moet u niet doen

  • Verzaag, schuur, breek, boor, of sloop nooit zelf asbest. Dat is zelfs strafbaar.
  • Verwijder nooit zomaar zelf asbest, ook geen vloerzeil of golfplaten.

Er zijn verschillende soorten asbest

Hechtgebonden asbest

Dit zijn asbestvezels die in een ander basismateriaal zitten , bijvoorbeeld een golfplaat van asbestcement. Dit soort asbest is niet gevaarlijk. Maar er kunnen we gevaarlijke vezels vrijkomen. Bijvoorbeeld bij beschadiging, bewerking of sloop. Daarom heeft de overheid dit soort klussen verboden als er asbest zit.

Niet-hechtgebonden asbest

Dit zijn asbestvezels die niet of nauwelijks vastzitten  in een basismateriaal. Dit asbest kan bij beschadiging, zagen, boren, schuren, of slopen makkelijk losraken. Denk bijvoorbeeld aan spuitasbest of brandwerende beplating.

Alleen vezels die op een of andere manier loskomen kunt u inademen. Dat risico is het grootst bij niet-hecht gebonden asbest. Dit asbest verwijderen wij of schermen we af.

De onzichtbare asbest (hechtgebonden) zit vaak in de constructie van de woning. Hierdoor komen geen asbestvezels vrij bij normaal gebruik. Dit verwijderen we niet.

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen, wilt u klussen of maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met de klantenservice  via telefoonnummer (026) 326 30 50. Of stuur een e-mail naar info@waardwonen.nl.