Integriteit

Binnen Waardwonen streven wij naar een open cultuur, waar wij elkaar open en eerlijk aanspreken. Waardwonen hecht veel waarde aan integriteit.

Onze kernwaarden

Wij werken vanuit onze kernwaarden Samenwerken, Omgevingsgericht, Oplossingsgericht, Ondernemend en Klantgericht. Deze waarden geven een beeld van onze organisatiefilosofie. Of anders gezegd: hoe we omgaan met huurders, belanghouders en samenwerkingspartners? 

  • Samenwerken: We zoeken actief de verbinding op, zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenwerking met onze huurders en partners.
  • Omgevingsgericht: We staan midden in de samenleving, houden onze oren en ogen open en werken samen door middel van participatie en op basis van partnership.
  • Ondernemend: We hebben een proactieve en innovatieve houding van waaruit we signalen en kansen die we waarnemen oppakken.
  • Oplossingsgericht: We zijn creatief en durven maatwerkoplossingen toe te passen waarmee we meerwaarde leveren.
  • Klantgericht: We stellen met ons handelen de klant centraal.

Regelmatig staan we hier als organisatie samen met onze medewerkers bij stil. Bijvoorbeeld tijdens een workshop integriteit.

Integriteitscode

Binnen Waardwonen streven wij naar een open cultuur, waar wij elkaar open en eerlijk aanspreken. Waardwonen hecht veel waarde aan integriteit. Daarom heeft iedere werknemer de integriteitscode ondertekend. In de integriteitscode staan onze gedragsregels beschreven. Onder integriteit verstaan wij al het handelen, zowel van de organisatie als van haar medewerkers, dat gekenmerkt wordt door onkreukbaarheid en betrouwbaarheid, met oog voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie. 

Onze integriteitscode geeft extra duidelijkheid over de normen die wij stellen aan ons doen en laten. Het is een instructie die specifiek geldt voor Waardwonen, maar daarnaast in de basis ook van toepassing op verbindingen van Waardwonen zoals voor Lingewaard Bouw BV, Lingewaard Beheer BV en VOF Waardwonen-U-Projecten.

Bekijk de integriteitscode

 

Klokkenluidersregeling

Eén van de kenmerken van integriteit is dat medewerkers die misstanden (inbreuken op de integriteit) aan de kaak stellen, hiervan geen persoonlijke schade mogen ondervinden. Om de melder van de vermeende misstanden te beschermen, is de Klokkenluidersregeling opgesteld. In deze regeling staat onder andere het meldingsproces beschreven.

De leidinggevende heeft een belangrijke rol bij de behandeling van eventuele vermeende misstanden. Daarnaast hebben wij twee vertrouwenspersonen aangesteld die de discretie borgen.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties

Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen. Het Meldpunt richt zich daarbij vooral op een mogelijke frauduleuze cultuur binnen een woningcorporatie en op zelfverrijking door medewerkers, management en bestuurders. Het Meldpunt is op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar via telefoonnummer (088) 489 00 00.