Disclaimer

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Waardwonen. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Juistheid van informatie

Waardwonen zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de website. Ondanks de constante zorg die wij besteden aan de samenstelling van deze site, kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet volledig of geheel juist is.

Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Waardwonen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit bezoek van (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Links en (aanvraag)formulieren

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen) in onze site kunnen u naar sites van derden brengen, waarbij Waardwonen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Het digitaal versturen van (aanvraag)formulieren is handig. Wij wijzen u erop dat e-mailberichten tijdens verzending door anderen kunnen worden gelezen. Hiervoor aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.