Onze koers 2022-2025

Een toekomstbestendig thuis

We hebben onze koers 2022-2025 vastgelegd in ons ondernemingsplan Een toekomstbestendig thuis. 

Door op de ingeslagen weg

Vier jaar geleden – bij de start van ons vorige ondernemingsplan – stonden we voor een grote koerswijziging waarin we ons wilden ontwikkelen van een steengerichte organisatie naar een klantgerichte organisatie die aansluiting en samenwerking zoekt met huurders en andere belanghouders. Dat werd de basis van onze plannen. We gaan door op die ingeslagen weg, maar in een wereld die constant verandert.

Nu en in de toekomst

Een plek waar je jezelf kunt zijn

Wij staan als Waardwonen midden in die veranderende samenleving. Met grote betrokkenheid zetten wij ons in voor onze (toekomstige) huurders. Zij zijn voor ons het allerbelangrijkst!

Bijna 4.000 huishoudens in Lingewaard en Millingen aan de Rijn vinden bij ons een thuis. Veel van hen blijven ook in de toekomst een huis van ons huren. Vaak het liefste in hun ‘eigen’ wijk, waar ze de mensen kennen en gekend worden.

Voor al onze huurders willen we zorgen voor een comfortabele woonplek waar je jezelf kan zijn, een plek die veilig en vertrouwd is in een fijne buurt, en waar je prettig met elkaar samenleeft. Nu en in de toekomst.

Een toekomstbestendig thuis

De wijk van de toekomst ziet er anders uit. De wijk van de toekomst is niet alleen duurzamer, maar heeft ook een prettig en veilig leefklimaat. Het is een wijk waar mensen fijn wonen en werken, geschikt voor jong en oud, waar iedereen mee kan doen, met voldoende oplossingen om wateroverlast of hittestress te beperken. De wijk van de toekomst is op alle fronten toekomstbestendig, met meer ruimte voor samen wonen, samen leven en een gezond leefklimaat. Vandaar de titel: Een toekomstbestendig thuis.

Wat we zien

Er is een enorm woningtekort, de bouwkosten stijgen en het klimaat verandert. Daar bovenop leiden de huidige inflatie en de stijging van de energieprijzen tot extra financiële zorgen bij onze huurders, want hun maandlasten stijgen.

Helaas hebben we als corporatie geen invloed op deze ontwikkelingen, maar we kunnen wel bijdragen aan het beperken van de effecten voor onze huurders. Dit doen we onder andere door het investeren in duurzame woningen waarbij we de woonlasten laag houden.

Tegelijkertijd wordt de druk op de woningmarkt steeds groter. We weten bijvoorbeeld nu al dat we in 2023 een extra opgave krijgen om vluchtelingen uit Oekraïne en statushouders te huisvesten. Dat vraagt dat we creatief moeten zijn in onze oplossingen.

Waar we op focussen


Voldoende passende woningen

Voor elke huurder een kwalitatief goede woning, passend bij de persoonlijke situatie.

Leefbare buurten

Samen met huurders en partners werken we aan prettig leefbare en vitale wijken.

Duurzaam wonen

We investeren volop in toekomstbestendige woningen én een duurzame leefomgeving.

Betaalbare woonlasten

We houden wonen betaalbaar voor mensen met een beperkt inkomen.


Onze kernwaarden

  • Samenwerken: We zoeken actief de verbinding op, zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenwerking met onze huurders en partners.
  • Omgevingsgericht: We staan midden in de samenleving, houden onze oren en ogen open en werken samen door middel van participatie en op basis van partnership.
  • Ondernemend: We hebben een proactieve en innovatieve houding van waaruit we signalen en kansen die we waarnemen oppakken.
  • Oplossingsgericht: We zijn creatief en durven maatwerkoplossingen toe te passen waarmee we meerwaarde leveren.
  • Klantgericht: We stellen met ons handelen de klant centraal.

Onze werkwijze

We ontwikkelen ons verder als klantgerichte en omgevingsgerichte netwerkorganisatie.

We zijn proactief en houden vast aan onze persoonlijke aanpak.

We versterken de samenwerking met huurders, huurdersorganisaties, collega-corporaties, zorg- en welzijnpartners, gemeenten en vastgoedorganisaties.

 

Nieuwsgierig?

Visuele samenvatting van onze koers

Waar we de komende jaren voor gaan hebben we samengevat in vier speerpunten: voldoende passende woningen, leefbare buurten, duurzaam wonen en betaalbaar wonen. Hoe we daar vorm aan geven leest u in het volledige plan of in de visuele samenvatting.

Heeft u hier vragen over, of wilt u graag een gedrukt exemplaar ontvangen? Mail naar communicatie@waardwonen.nl.