Huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen? Zorg dan dat u dit in elk geval een maand van te voren doet. Eerder mag ook.

Zo werkt het

Huur opzeggen

Wilt u de huur opzeggen? Zorg dan dat u dit in elk geval een maand van te voren doet. Eerder mag ook.

Goed om te weten:

 • U kunt uw huur bij ons elke werkdag van de maand opzeggen.
 • U heeft een opzegtermijn van een maand.
 • De einddatum moet een werkdag zijn. Is het een feestdag, zaterdag of zondag, dan houden we de eerste werkdag daarna aan.

Geeft u het al eerder door? Dan kunnen wij de woning al eerder aanbieden op de website van Entree. Het voordeel voor u is, dat u dan al eerder weet wie de nieuwe huurder wordt. U kunt dan bijvoorbeeld het overnemen van bijvoorbeeld gordijnen of vloerbedekking regelen.

Hoe zegt u de huur op?

U kunt de huur op verschillende manieren opzeggen:

 • via het formulier op deze pagina;
 • met een brief.

Regel het direct

U kunt uw huur eenvoudig via de website opzeggen. Vul daarvoor het online formulier in.

Komt u er niet uit óf ontvangt u liever een papieren formulier? Bel dan met de Klantenservice via (026) 326 30 50.

Let op: ontvangt u na het insturen niet direct een bevestiging van uw inzending per mail? Dan hebben wij uw huuropzegging niet ontvangen. Probeer het nog een keer óf neem contact op met de klantenservice.

Bevestiging van uw opzegging

Wij sturen u een bevestiging van uw huuropzegging. Hierin staat de datum waarop onze opzichter bij u langs komt voor de eerste en een tweede opname van de woning. De opzichter komt dus twee keer bij u langs.

 • De eerste keer om te kijken in hoe uw woning er aan toe is.
 • De tweede keer is op de dag dat u de sleutels moet inleveren. De opzichter kijkt dan of u de woning in de juiste staat achterlaat.

Na de 2e opname krijgt u een eindrapport. Ook krijgt u dan een enquêteformulier over uw woning en onze dienstverlening. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Eerste en tweede opname door de opzichter

Eerste opname

Bij de eerste opname beoordeelt de opzichter de staat waarin uw woning verkeert. Alle op- en aanmerkingen komen in het eerste opnamerapport.

We letten vooral op:

 • Onderhoud voor rekening van de huurder
 • Wijzigingen in of aan de woning, die u heeft gedaan, of die u heeft overgenomen van de vorige huurder
 • Gebreken/schade in of aan de woning
 • Aanwezigheid van voorzieningen

In het opnamerapport staat wat er verwijderd, aangepast of gerepareerd moeten worden. Dit rapport ontvangt u via e-mail.

U hoeft de woning niet in oorspronkelijke staat achter te laten. Maar wel in goede verhuurbare staat.

Heeft u oudere vloerzeilen in de woning heeft?

Wacht dan met het verwijderen tot na de eerste opname. Mogelijk is het asbesthoudend zeil. Als u deze weghaalt besmet u de woning en omgeving misschien met asbestvezels!

Spullen laten overnemen

U kunt de nieuwe huurder vragen om sommige spullen over te nemen. De nieuwe huurder hoeft dat natuurlijk niet te doen. U en de nieuwe huurder moeten dit samen regelen. De gemaakte afspraken zet u in het overnameformulier dat u van de opzichter krijgt.

Is er nog geen nieuwe huurder? Dan kunt u soms met de opzichter afspreken om wat spullen in de woning achter te laten om de nieuwe huurder de kans te geven spullen over te nemen? Wil de nieuwe huurder dat niet? Dan moet u deze alsnog uit de woning halen. U kunt er ook voor kiezen om de woning leeg op te leveren.

Tweede opname

Op de dag dat u uw sleutels inlevert controleert onze opzichter de technische staat van uw woning. We doen dit aan de hand van het eerste opnamerapport.  Heeft u met de nieuwe huurder afgesproken dat er dingen worden overgenomen? Levert u dan het ondertekende overnameformulier in.

Hoe laat u de woning achter:

 • de woning is schoon en leeg.
 • Alle roerende goederen (denk aan kasten, meubels, gordijnen) zijn uit de woning.
 • Alles wat bij de woning hoort, is er en is en heel. Vervang kapotte of beschadigde deuren, spiegels, schakelaars, etc.
 • Verwijder eventuele vloerbedekking en lijmresten op vloeren en trappen.
 • Verwijder alle schroeven en spijkers, stickers en plakplastic.
 • Alle sleutels van de binnendeuren en vaste kasten in de woning zijn aanwezig.
 • Alle veranderingen van de binnendeuren en vaste kasten in de woning zijn aanwezig.
 • Veranderingen in huis waar wij u geen toestemming voor hebben gegeven, maakt u ongedaan. U kunt ons alsnog om toestemming vragen.
 • Heeft u een tuin of balkon? Zorg dan deze schoon en zonder losliggende materialen is. Zorg ook dat alle planten, struiken en hagen gesnoeid en van acceptabele hoogte zijn.
 • Verwijder afval en vuil uit de woning. Laat ook uw afvalcontainer schoon en leeg achter.

Blijkt dat u niet alle werkzaamheden uit het eerste opnamerapport heeft gedaan?

Dan stellen wij u schriftelijk in gebreke. U krijgt tien dagen om het alsnog te doen. U betaald huur over deze tien dagen.

In de brief staat ook wat de kosten zijn als Waardwonen de werkzaamheden doet. U kunt er voor kiezen om ons de werkzaamheden, op uw kosten, te laten doen.

Zijn de werkzaamheden na de tien dagen nog niet gedaan?

Dan laten wij dat op uw kosten doen. Naast deze kosten betaalt u ook huur tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.

Is alles netjes volgens afspraak gedaan?

Dan neemt onze opzichter de meterstanden op en vult eventueel het warmtemetingsformulier in. U tekent deze formulieren en het tweede opnamerapport. U ontvangt een kopie van het opnamerapport.

 


U ontvangt de eindafrekening

Nadat u de sleutel van uw woning heeft ingeleverd, maken wij een eindafrekening. Hierin staat tot wanneer u de woning huurde. Als u teveel huur heeft betaald, betalen wij het teveel betaalde bedrag terug. Als u nog huur of mutatiekosten moet te betalen, krijgt u hiervoor een rekening.

Tip: Denk aan uw energieverhuizing

Het is belangrijk dat u tenminste twee weken voor het inleveren van de sleutels, uw verhuizing doorgeeft aan uw energieleverancier. Bel hiervoor de klantenservice van uw energieleverancier of kijk op hun website.