Welkom thuis!

Over Waardwonen

Bijna 4.000 huishoudens in Lingewaard en Berg en Dal vinden bij ons een thuis. Veel van hen blijven ook in de toekomst een huis van ons huren. Vaak het liefste in hun ‘eigen’ wijk, waar ze de mensen kennen en gekend worden. Voor al onze huurders willen we zorgen voor een comfortabele woonplek waar je jezelf kan zijn, een plek die veilig en vertrouwd is in een fijne buurt, en waar je prettig met elkaar samenleeft. Nu en in de toekomst.

Voor wie we er zijn

We zijn er voor alle huurders, van starter tot senior en van urgent woningzoekende tot statushouder. Ook huurders die speciale woonwensen hebben of ondersteuning nodig hebben, vinden bij ons een thuis. We zijn er vooral voor mensen die door hun inkomen of andere omstandigheden niet zelf kunnen voorzien in een passende woning. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat onze huurders een betaalbare, veilige, leefbare en prettige woonplek hebben.

Persoonlijk en makkelijk benaderbaar

Onze werkwijze

U herkent ons aan onze persoonlijke aanpak. We willen onze huurders snel, goed en vooral persoonlijk van dienst zijn. Daarom leveren we maatwerk. Hiermee bedoelen we dat we goed luisteren naar de vragen van onze huurders en kijken naar hoe we hen in brede zin kunnen helpen. Niet voor niets zijn we met consulenten sociaal beheer gaan werken, we willen zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en makkelijk benaderbaar. Bovendien hebben we onze eigen technische dienst in huis.

We staan midden in de samenleving en laten huurders meedenken en meepraten over een fijn thuis in een prettig leefbare wijk. We houden onze ogen en oren open voor signalen en kansen. Altijd in overleg met onze huurders en als het nodig is schakelen we onze samenwerkingspartners in. Want een thuis, daar werken we samen aan.

Samenvatting van onze missie en visie

Waar we voor gaan

Waar we voor gaan? Dat kunnen we samenvatten in één zin: samen werken aan een thuis. We zijn een klantgerichte, maatschappelijke onderneming. We verhuren betaalbare en kwalitatief goede woningen met een overwegend groen energielabel en leveren maatwerk in onze dienstverlening. Dit doen we door in nauw contact te staan en samen te werken met onze huurders en partners. We zoeken hen actief op en zijn zichtbaar en aanspreekbaar in wijken en buurten.

Elke dag zijn we bezig met de zorg voor onze woningen. Met onderhoud, reparaties, bouwen… maar we verliezen nooit uit het oog waar het uiteindelijk om draait: dat onze huurders zich thuis voelen. Meer hierover leest u bij Onze Koers en in ons ondernemingsplan 2022-2025 Een toekomstbestendig thuis.

De wereld verandert

We blijven ons ontwikkelen

De wereld om ons heen verandert enorm. We raken steeds meer doordrongen van het belang van een duurzame wereld. Dat geldt ook voor ons als woningcorporatie. Tegelijkertijd spelen we een belangrijke rol bij het realiseren van vitale wijken en het huisvesten van bijzondere doelgroepen. 

  • In deze veranderende wereld willen we een woningcorporatie zijn die midden in de samenleving staat. We zetten ons in voor onze huurders. Zij zijn voor ons het belangrijkst en we betrekken hen waar mogelijk.
  • We werken samen met onze huurders en netwerkpartners aan leefbare en prettige wijken. Of het nu gaat om een zorgvraag, een overlastzaak, een groot renovatieproject of een duurzaamheidsvraag.
  • We sluiten aan op maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende woonbehoeften van onze huurders. Denk aan duurzaamheid, de vergrijzing, stijging een- en tweepersoonshuishoudens, de toename van bijzondere groepen en mensen met een zorgvraag, en de maatschappelijke problemen en leefbaarheidsproblemen die daarbij soms ontstaan.
  • We werken zoveel mogelijk vanuit de circulaire economie. We sturen op en werken aan onze CO2– footprint en onze woningen zijn CO2-geminimaliseerd. Waar mogelijk passen we nu al nieuwe bouwvormen en technologische ontwikkelingen toe. Daarnaast hebben we ook oog voor het kleine: we kijken samen met onze huurders hoe we hun leefomgeving kunnen aanpassen zodat we de gevolgen van de klimaatverandering beter kunnen opvangen (klimaatadaptatie).

Onze kernwaarden

  • Samenwerken: We zoeken actief de verbinding op, zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenwerking met onze huurders en partners.
  • Omgevingsgericht: We staan midden in de samenleving, houden onze oren en ogen open en werken samen door middel van participatie en op basis van partnership.
  • Ondernemend: We hebben een proactieve en innovatieve houding van waaruit we signalen en kansen die we waarnemen oppakken.
  • Oplossingsgericht: We zijn creatief en durven maatwerkoplossingen toe te passen waarmee we meerwaarde leveren.
  • Klantgericht: We stellen met ons handelen de klant centraal.
Op zoek naar een woning?

Entree

Onze woningen verhuren we volgens het regionale woonruimteverdeelsysteem van Entree. Vrijkomende woningen worden wekelijks geadverteerd op de website van Entree.

Bent u op zoek naar een (andere) woning in onze regio? Kijk dan eens op de website van Entree. Hier vindt u het actuele aanbod van huurwoningen van Waardwonen en andere woningcorporaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen die via Entree hun woningen verhuren.

Meer informatie