Over Waardwonen

Waardwonen: samen werken aan een thuis

Waardwonen is een woningcorporatie die bijna 4.000 woningen verhuurt in de gemeenten Lingewaard en Berg en Dal. We zijn er vooral voor mensen met een laag inkomen. Waar we voor gaan? Dat hebben we samengevat in één zin: Samen werken aan een thuis.

We zijn er voor alle huurders, van starter tot senior en van urgent woningzoekende tot statushouder. Ook huurders die speciale woonwensen hebben of ondersteuning nodig hebben, vinden bij ons een thuis. Samen met onze partners zorgen we ervoor dat onze huurders een betaalbare, veilige, leefbare en prettige woonplek hebben.

Onze medewerkers gebruiken hun inlevingsvermogen, creativiteit en deskundigheid om samen aan oplossingen te werken. We zijn zichtbaar in de wijken en buurten en makkelijk benaderbaar. We houden onze ogen en oren open voor signalen en kansen. Altijd in overleg met onze huurders en als het nodig is schakelen we onze samenwerkingspartners in. Want een thuis, daar werken we samen aan.

Entree

Wij werken volgens het regionale woonruimteverdeelsysteem van Entree. Vrijkomende woningen worden wekelijks geadverteerd op de website van Entree. Bent u op zoek naar een (andere) woning in deze regio? Kijk dan eens op de website van Entree. Hier vindt u het actuele aanbod van huurwoningen van Waardwonen en andere woningcorporaties in de Stadsregio Arnhem Nijmegen die via Entree hun woningen verhuren.