Verantwoording vanuit de Governance Code

Wat is goed bestuur en goed intern toezicht? Hoe handelen we integer en transparant? Hoe verantwoorden we ons en hoe zorgen we voor financiële beheersing? Dat hebben we vastgelegd in onze governancestructuur.

Onze waarden en normen

Governance en integriteit

Waardwonen onderschrijft de governancecode voor woningcorporaties. In de governancecode hebben woningcorporaties normen vastgelegd voor goed bestuur en goed intern toezicht, integer en transparant handelen, externe verantwoording en financiële beheersing. Wij, als aangesloten corporatie, spannen ons in voor een gemeenschappelijke cultuur waarin deze waarden centraal staan. Dat past bij onze maatschappelijke opdracht: er aan bijdragen dat iedereen in Nederland in een huis kan wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.

Bestuursmodel van Waardwonen

Waardwonen heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. We werken met een raad van commissarissen (die bestaat uit drie personen) en een directeur-bestuurder. 

 

 

Lees ook

Visitatie

Volgens de Governancecode Woningcorporaties is iedere woningcorporatie verplicht om één keer per vier jaar een visitatie uit te laten voeren.

Integriteit

Binnen Waardwonen streven wij naar een open cultuur, waar wij elkaar open en eerlijk aanspreken. Waardwonen hecht veel waarde aan integriteit.

Jaarverslagen

Een jaarverslag is een mooi moment om stil te staan bij het afgelopen jaar. Hebben we onze ambities waargemaakt? Wat hebben we allemaal gerealiseerd?