Klappenburg – Bemmel

Sloop/Nieuwbouw Groot onderhoud

Samen met de bewoners en de bewonerscommissie hebben we een plan gemaakt voor een deel van de Gerard Rijssenbeekstraat, Klappenburgstraat en Meidoornstraat. Het plan bestaat uit zowel renovatie als sloop/nieuwbouw.

De renovatie is klaar

De renovatie van 22 eengezinswoningen in de Klappenburgstraat en Gerard Rijssenbeekstraat is klaar. We hebben vloeren, gevels en daken geïsoleerd. Zonnepanelen geplaatst en de keukens, toiletten, badkamers en bergingen gerenoveerd. Ook hebben de woningen nu een mechanisch ventilatiesysteem.

Nieuwbouw

Door de sloop van 18 woningen (en renovatie van 3) maken we ruimte voor de nieuwbouw van 26 woningen. Er komen straks acht levensloopbestendige* woningen en 18 boven/beneden-woningen.

* Een levenloopbestendige woning is een woning met op de begane grond een slaapkamer en badkamer. Hier kunnen bewoners lang blijven wonen.

Planning

Om te kunnen starten met de sloop moeten de nutsaansluitingen zoals elektra en water afgesloten zijn. Daar wachten we nu nog op. De verwachting is dat we in het eerste kwartaal van 2024 kunnen beginnen met de sloop. En aansluitend met de bouw.

Verhuur

De meeste bewoners van de woningen die we gaan slopen hebben een andere woning gevonden. Een aantal keert straks terug. De rest van de huurwoningen bieden we aan via Entree.