Klappenburg – Bemmel

Sloop/Nieuwbouw Groot onderhoud

Samen met de bewoners en de bewonerscommissie hebben we een plan gemaakt voor een deel van de Gerard Rijssenbeekstraat, Klappenburgstraat en Meidoornstraat. We renoveren 22 woningen. De andere woningen slopen we. Daarmee maken we ruimte voor nieuwbouw. We bouwen verschillende typen woningen terug.

De renovatie is klaar

De renovatie van 22 eengezinswoningen in de Klappenburgstraat en Gerard Rijssenbeekstraat is klaar. We hebben vloeren, gevels en daken geïsoleerd. Zonnepanelen geplaatst. De keukens, toiletten, badkamers en bergingen gerenoveerd. En de woningen hebben nu een mechanisch ventilatiesysteem.

Nieuwbouw

Door de sloop van 21 woningen maken we ruimte voor de nieuwbouw van 29 woningen. Er komen straks drie eengezinswoningen, acht levensloopbestendige* woningen en 18 boven/beneden-appartementen.

* Een levenloopbestendige woning is een woning met op de begane grond een slaapkamer en badkamer. Hier kunnen bewoners lang blijven wonen.

Planning

In overleg met de bewoners heeft architect KAW een ontwerp gemaakt voor de nieuwbouw. Samen met een aannemer zijn we de werkzaamheden aan het voorbereiden. We verwachten dat we in het voorjaar 2023 starten met de uitvoering.

Verhuur

De meeste bewoners van de woningen die we gaan slopen hebben een andere woning gevonden. Een aantal keert straks terug. De rest van de huurwoningen bieden we aan via Entree.