Huurders praten mee

U bent welkom om met ons mee te denken!

Samen werken aan een thuis

Hoe levert u een bijdrage

Waardwonen werkt op veel manieren met huurders samen. Bijvoorbeeld via onze huurdersorganisaties, contactpersonen in wooncomplexen en via bewonerscommissies. Of bij renovatie- of sloop-nieuwsbouwprojecten, in persoonlijke gesprekken en via wijk- en dorpsraden.

We bekijken per thema of en hoe huurders via samenwerking een bijdrage kunnen leveren. Ons participatiebeleid geeft hiervoor heldere criteria.

Ons participatiebeleid

We horen graag uw goede ideeën

Wilt u ook meepraten? Of heeft u een goed idee? Neem dan contact op via info@waardwonen.nl of (026) 326 30 50.

U kunt ook contact opnemen met onze huurdersorganisaties.