Prestatieafspraken

We maken jaarlijks afspraken met de gemeenten en huurdersorganisaties over wat we dat jaar gaan doen. 

Dit hebben we afgesproken

Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over welke woningen we gaan bouwen voor welke doelgroepen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.