Prestatieafspraken

We maken jaarlijks afspraken met de gemeenten en huurdersorganisaties over wat we dat jaar gaan doen. 

Dit hebben we afgesproken

Prestatieafspraken

Woningcorporaties maken elk jaar afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren. Dit is zo geregeld in de Woningwet. Die afspraken gaan bijvoorbeeld over welke woningen we gaan bouwen voor welke doelgroepen, betaalbaarheid van de woningen, huisvesting van bepaalde doelgroepen, kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Nationale prestatieafspraken

Ook op landelijk niveau zijn er afspraken over beschikbaarheid van woningen, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid. Lees meer over deze Nationale Prestatieafspraken tussen  de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Aedes, Woonbond en de VNG op de website van Aedes.

Deze afspraken vertaalden de gemeenten Lingewaard, Berg en Dal en Waardwonen in de lokale prestatieafspraken.

De focus in 2024


Prestatieafspraken moeten leiden tot meer betaalbare huurwoningen in Lingewaard

Prestatieafspraken voor betaalbare huurwoningen, verbetering leefbaarheid en duurzaamheid