Ons doorstroombeleid

Bent u ouder dan 55 jaar? Woont u in een grote woning en denkt u aan verhuizen naar een kleinere woning? Dan is ons Doorstroombeleid waarschijnlijk interessant voor u.

Verhuizen van groot naar beter

Doorstromen naar een levensloopbestendige woning

Uw woonwensen kunnen veranderen. Bijvoorbeeld omdat de samenstelling van uw huishouden is veranderd. Bent u ouder dan 55 jaar? Woont u in een grote eengezinswoning van Waardwonen? En denkt u weleens aan verhuizen naar één van onze (kleinere) levensloopbestendige woning? Dan is ons Doorstroombeleid waarschijnlijk interessant voor u.

Wat is doorstromen?

We spreken van ‘doorstromen’ als onze huurders verhuizen naar een andere huurwoning die beter aansluit bij hun levensfase. De achtergelaten woning komt weer beschikbaar voor andere woningzoekenden. Zo ontstaat beweging op de woningmarkt. Voor deze regeling wijzen we jaarlijks speciaal een aantal doorstroomwoningen aan. De vrijgekomen eengezinswoningen stellen we vervolgens beschikbaar aan woningzoekenden, zoals starters tot 30 jaar en jonge gezinnen tot 35 jaar. We doen dit om jongeren en jonge gezinnen meer kans te geven op een passende huurwoning in Millingen aan de Rijn.

Vanuit welke woningen kunt u doorstromen?

Huurders van een grote eengezinswoning, met minimaal 3 slaapkamers, kunnen met voorrang verhuizen naar vrijkomende levensloopbestendige woningen (appartement of gelijkvloers) die onder het Doorstroombeleid vallen. Deze woningen hebben maximaal twee slaapkamers. U neemt dan uw huidige huurprijs mee naar de nieuwe woning. Is de nieuwe woning goedkoper dan de huidige woning? Dan betaalt u de laagste huurprijs.

Ook woningen met de strategie Verkoop (dit is bij de huidige bewoners bekend) vallen onder het Doorstroombeleid als aan de voorwaarden wordt voldaan.

U valt onder het Doorstroombeleid als:


Uw woning

U huurt op dit moment een ruime eengezinswoning van Waardwonen met minimaal 3 slaapkamers. Deze woning komt vrij als u verhuist.

Uw inkomen

Uw inkomen past bij de huurprijs van de nieuwe woning.

Uw leeftijd

U bent ouder dan 55 jaar.

Inschrijving bij Entree

U staat ingeschreven als woningzoekende bij Entree.

Huurbetaling en overlast

Er is geen achterstand in de huurbetalingen en er is geen overlastdossier.


Naar welke woningen kan ik doorstromen?

In onze advertenties op entree.nu geven we duidelijk aan dat het gaat om een woning die onder het Doorstroombeleid van Waardwonen valt. De woning wordt vervolgens toegewezen aan de doorstromer met de langste meettijd.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op ons op via info@waardwonen.nl of bel met de medewerkers van de Klantenservice via (026) 326 30 50.

Lees ook

Woning ruilen

Het is niet altijd eenvoudig om via Entree snel een passende woning te vinden. Woningruil kan de oplossing zijn.

Langer zelfstandig thuis wonen

Prettig wonen is heel belangrijk. Juist ook als u wat ouder wordt. En zeker als u (tijdelijk) te maken krijgt met ziekte of een lichamelijke beperking.

Woning aanpassing om medische redenen

Kunt u door een ziekte, beperking of ouderdom uw woning niet meer normaal gebruiken? Dan kan de gemeente u helpen om uw woning aan te passen.