Molukse wijk – Bemmel

Sloop/Nieuwbouw

Samen met de bewoners maken we plannen om de Molukse wijk toekomstbestendig te maken. De huidige woningen zijn toe aan verbetering.

In september 2021 vroegen we de bewoners of zij het liefst gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw wilden óf volledige sloop en nieuwbouw. De meeste bewoners voor kozen voor de sloop en nieuwbouw optie. Samen met bouwbedrijf Nikkels hebben we plannen verder uitgewerkt. Hierbij hebben we de wensen en voorkeuren van bewoners meegenomen.

Aan de slag met de plannen

In de zomer van 2023 zijn de nieuwe plannen aan de bewoners van de Molukse Wijk voorgelegd. Een grote meerderheid van de bewoners stemden in met dit plan. We gaan nu beginnen met het voorbereiden van de uitvoering: zoals het verhuizen van de huidige bewoners en het voorbereiden van de vergunningen en de wijziging van het bestemmingsplan.

Wat gaan we bouwen?

We slopen 32 woningen en bouwen daar 40 woningen voor terug. We bouwen in de wijk voor drie generaties: eengezinswoningen, beneden- en bovenwoningen en levensloopgeschikte woningen.

Planning (onder voorbehoud)

  • Tot einde zomer 2024 – regelen verhuizing huidige bewoners
  • Vierde kwartaal 2024 – start sloop en aansluitend bouw
  • Voor eind 2025 oplevering woningen