Molukse wijk – Bemmel

Sloop/Nieuwbouw

Samen met de bewoners maken we plannen om de Molukse wijk toekomstbestendig te maken. De huidige woningen zijn toe aan verbetering.

In september 2021 vroegen we de bewoners of zij het liefst gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw willen óf voor volledige sloop en nieuwbouw. De meeste bewoners voor kozen voor de sloop en nieuwbouw optie.

Voorbereiding plannen

We zijn nu bezig met de voorbereidingen van het plan en het kiezen van een aannemer. Dit doen we samen met een aantal bewoners en gemeente Lingewaard.

Bewoners beslissen mee

Voor de zomer van 2023 willen we het nieuwe plan bespreken met alle bewoners van de Molukse wijk. Gaat 70% van de bewoners akkoord met het plan? Dan sluiten we een contract met de aannemer voor de bouwwerkzaamheden.

Planning

  • Voor de zomer van 2023 – presentatie plan aan bewoners