Bekijk of u urgentie kunt aanvragen

Kijk of u recht heeft op urgentie en vraag het direct aan.

Komt u in aanmerking?

Urgentie aanvragen

Het kan gebeuren dat u onverwacht in een onhoudbare situatie terechtkomt en dringend woonruimte nodig heeft. U moet dan eerst zelf proberen om een oplossing te vinden. Als dat niet op korte termijn lukt, kunt u bij de woningcorporatie in uw gemeente urgentie aanvragen. Een urgentieverklaring geeft u voorrang bij woningtoewijzing.

Wilt u weten of u voor urgentie in aanmerking kan komen in de regio Arnhem-Nijmegen?

Dan kunt u de vragenlijst urgentie op deze pagina invullen. Hiermee ziet u snel of het zin heeft om urgentie aan te vragen. U kunt daarna eventueel een aanvraag doen.

Goed om te weten:

 • U kunt bij ons urgentie aanvragen, maar de urgentiecommissie besluit of u hiervoor ook in aanmerking komt. Zij nemen binnen 6 weken een besluit.
 • Urgentie aanvragen kost €55,-.

Vul de vragenlijst urgentie in

Vul onderstaande vragen lijst in om te zien of u mogelijk recht heeft op urgentie.

 • Komt u in aanmerking? Dan leest u onderaan de pagina welke documenten u hiervoor nodig heeft. U kunt deze via een formulier aan ons toesturen.
 • Komt u volgens de vragenlijst niet in aanmerking? Dan is de kans klein dat u urgentie krijgt. Ondanks dat, mag u altijd proberen urgentie aan te vragen. Neem hiervoor dan contact met ons op.

Vragenlijst urgentie

Wat heeft u nodig bij uw aanvraag?

Komt u volgens de vragenlijst mogelijk in aanmerking voor urgentie? Dan ziet u hier welke documenten u hiervoor nodig heeft. Dit verschilt per reden waarom u urgentie aanvraagt.

Verzamel alle documenten voordat u een aanvraag start!

 

Urgentie aanvraag bij echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap

U heeft bij deze aanvraag de volgende documenten nodig:

 • Ingevuld Aanvraagformulier Urgentie van Entree
 • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van iedereen die deel uitmaakt van het huishouden
  Streep alle bsn-nummers door
 • Eigen verklaring aanvrager
  Dit is een document waarin u in uw eigen woorden omschrijft waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor urgentie
 • Het uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) op met woonhistorie van de afgelopen 10 jaar
  Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Noteer bij iedere woning of u inwonend was, u de woning huurde of gekocht had.
 • Meest recente verklaring geregistreerd inkomen (VGI) van de Belastingdienst
  Streep alle bsn-nummers door
 • Verzoekschrift echtscheiding / geregistreerd partnerschap aan rechtbank of beschikking rechtbank waarin echtscheiding / geregistreerd partnerschap wordt uitgesproken
 • Echtscheidingsconvenant
  In dit document staat informatie over de regeling van de financiën en de woning waarin u samenwoonde of nog samenwoont. Het echtscheidingsconvenant moet getekend zijn door een mediator, advocaat of notaris.
 • Ouderschapsplan of intentieverklaring
  In dit document staat de regeling ouderlijke zorg voor minderjarig(e) kind(eren). Het ouderschapsplan of de intentieverklaring moet getekend zijn door een mediator, advocaat of notaris.

Huurde u een woning? Dan heeft u ook nodig:

 • Kopie huurovereenkomst
 • Verhuurdersverklaring
 • Huuropzegging

Woonde u in een koopwoning? Dan heeft u nodig:

 • Eigendomsinformatie over de woning
 • Hypotheekverklaring
Alles compleet? Vraag dan urgentie aan
Urgentie aanvraag bij relatieverbreking met of zonder samenlevingsovereenkomst

U heeft bij deze aanvraag de volgende documenten nodig:

 • Ingevuld Aanvraagformulier Urgentie van Entree 
 • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van iedereen die deel uitmaakt van het huishouden
  Streep alle bsn-nummers door
 • Eigen verklaring aanvrager
  Dit is een document waarin u in uw eigen woorden omschrijft waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor urgentie
 • Het uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) op met woonhistorie van de afgelopen 10 jaar
  Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Noteer bij iedere woning of u inwonend was, u de woning huurde of gekocht had.
 • Meest recente verklaring geregistreerd inkomen (VGI) van de Belastingdienst
  Streep alle bsn-nummers door
 • Geformaliseerde verklaring van mediator, advocaat of notaris, met daarin:
  Bevestiging aanvang en einde relatie
  Verdeling gemeenschappelijke financiën
  Regeling woning waarin men nog samenwoonde of nog woont
  Regeling ouderlijke zorg voor minderjarige kinderen (indien van toepassing)
  Bewijs verblijf inwonende meerderjarige kinderen (indien van toepassing)

Huurde u een woning? Dan heeft u ook nodig:

 • Kopie huurovereenkomst
 • Verhuurdersverklaring
 • Huuropzegging

Woonde u in een koopwoning? Dan heeft u nodig:

 • Eigendomsinformatie over de woning
 • Hypotheekverklaring
Alles compleet? Vraag dan urgentie aan
Urgentie aanvraag om medische of psychosociale redenen

U heeft bij deze aanvraag de volgende documenten nodig:

 • Ingevuld Aanvraagformulier Urgentie van Entree
 • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van iedereen die deel uitmaakt van het huishouden
  Streep alle bsn-nummers door
 • Eigen verklaring aanvrager
  Dit is een document waarin u in uw eigen woorden omschrijft waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor urgentie
 • Het uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) op met woonhistorie van de afgelopen 10 jaar
  Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Noteer bij iedere woning of u inwonend was, u de woning huurde of gekocht had.
 • Meest recente verklaring geregistreerd inkomen (VGI) van de Belastingdienst
  Streep alle bsn-nummers door
 • Verklaring van behandelend arts / specialist / psycholoog / psychiater (indien van toepassing)
  In dit document staat met welke problematiek u gediagnosticeerd bent en wat de prognose is bij behandeling.
 • Relevante medische gegevens (indien van toepassing)
 • WMO indicatie (indien van toepassing)
 • Documenten betrokken hulpverlening en/of specialistenbrieven
 • Ingevulde machtiging Leijten en van Hoek
  Leijten en van Hoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau die bij u op huisbezoek komt om uw woonsituatie te analyseren en hierover een rapport te schrijven. Met deze machtiging geeft u toestemming om uw gegevens met Leijten en van Hoek te delen.

Huurde u een woning? Dan heeft u ook nodig:

 • Kopie huurovereenkomst
 • Verhuurdersverklaring
 • Huuropzegging

Woonde u in een koopwoning? Dan heeft u nodig:

 • Eigendomsinformatie over de woning
 • Hypotheekverklaring
Alles compleet? Vraag dan urgentie aan
Urgentie aanvraag bij aanhoudende bedreigende of onhoudbare situatie

U heeft bij deze aanvraag de volgende documenten nodig:

 • Ingevuld Aanvraagformulier Urgentie van Entree
 • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van iedereen die deel uitmaakt van het huishouden
  Streep alle bsn-nummers door
 • Eigen verklaring aanvrager
  Dit is een document waarin u in uw eigen woorden omschrijft waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor urgentie
 • Het uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) op met woonhistorie van de afgelopen 10 jaar
  Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Noteer bij iedere woning of u inwonend was, u de woning huurde of gekocht had.
 • Meest recente verklaring geregistreerd inkomen (VGI) van de Belastingdienst
  Streep alle bsn-nummers door
 • Bewijs (be-)dreigende situatie
 • Bewijs meldingen van overlast
 • Proces-verbaal van aangifte en/of politierapportage overlast
 • Bewijs zwangerschap
 • Begeleidend schrijven van een wijkteam en/of hulpverlenende instanties
  Eventueel op briefpapier, maar in ieder geval met vermelding van datum, functie, naam en handtekening
 • Ingevulde machtiging Leijten en van Hoek
  Leijten en van Hoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau die bij u op huisbezoek komt om uw woonsituatie te analyseren en hierover een rapport te schrijven. Met deze machtiging geeft u toestemming om uw gegevens met Leijten en van Hoek te delen.

Huurde u een woning? Dan heeft u ook nodig:

 • Kopie huurovereenkomst
 • Verhuurdersverklaring
 • Huuropzegging

Woonde u in een koopwoning? Dan heeft u nodig:

 • Eigendomsinformatie over de woning
 • Hypotheekverklaring
Alles compleet? Vraag dan urgentie aan
Urgentie aanvraag om financiële redenen

U heeft bij deze aanvraag de volgende documenten nodig:

 • Ingevuld Aanvraagformulier Urgentie van Entree
 • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van iedereen die deel uitmaakt van het huishouden
  Streep alle bsn-nummers door
 • Eigen verklaring aanvrager
  Dit is een document waarin u in uw eigen woorden omschrijft waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor urgentie
 • Het uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) op met woonhistorie van de afgelopen 10 jaar
  Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Noteer bij iedere woning of u inwonend was, u de woning huurde of gekocht had.
 • Meest recente verklaring geregistreerd inkomen (VGI) van de Belastingdienst
  Streep alle bsn-nummers door
 • Schuldenoverzicht
 • Besluit woonkostentoeslag
  Brief van de gemeente waar u woont, waarin staat dat u woonkostentoeslag krijgt of niet.
 • Bewijs betalingsregelingen
 • Bewijs bewindvoering
 • Bevestigingsbrief ontslag
 • Winst- en verliesrekening eigen onderneming
 • Accountantsverklaring eigen onderneming
 • Vonnis WSNP
  Uitspraak van de rechter waarin staat dat u een schuldsaneringstraject bent gestart.

Huurde u een woning? Dan heeft u ook nodig:

 • Kopie huurovereenkomst
 • Verhuurdersverklaring
 • Huuropzegging

Woonde u in een koopwoning? Dan heeft u nodig:

 • Eigendomsinformatie over de woning
 • Hypotheekverklaring
Alles compleet? Vraag dan urgentie aan
Urgentie aanvragen vanwege mantelzorg

Let op: Wilt u in gemeente Arnhem, Overbetuwe, Lingewaard, Druten, Renkum of Wijchen gaan wonen? Vraag dan mantelzorgurgentie aan bij de gemeente.

Wilt u in de gemeente Beuningen, Berg en Dal, Doesburg, Duiven, Heumen, Montferland, Nijmegen, Rheden, Rozendaal, Westervoort of Zevenaar gaan wonen? Dan kunt u bij ons mantelzorgurgentie aanvragen.

U heeft bij deze aanvraag de volgende documenten nodig:

 • Ingevuld Aanvraagformulier mantelzorg urgentie
 • Geldig identiteitsbewijs of verblijfsdocument van iedereen die deel uitmaakt van het huishouden
  Streep alle bsn-nummers door
 • Eigen verklaring aanvrager
  Dit is een document waarin u in uw eigen woorden omschrijft waarom u vindt dat u in aanmerking komt voor urgentie
 • Het uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) op met woonhistorie van de afgelopen 10 jaar
  Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Noteer bij iedere woning of u inwonend was, u de woning huurde of gekocht had.
 • Meest recente verklaring geregistreerd inkomen (VGI) van de Belastingdienst
  Streep alle bsn-nummers door
 • Toekenning van geindiceerde zorg door WMO (gemeente) of CIZ
  Het gaat om thuis aangeboden betaalde professionele zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of verpleging.

Huurde u een woning? Dan heeft u ook nodig:

 • Verhuurdersverklaring
Alles compleet? Vraag dan urgentie aan

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Nadat u het formuler Urgentie aanvragen heeft ingevuld en verstuurd, bekijken wij of we alles compleet is.

Hebben we meer informatie nodig? Dan nemen we contact met u op. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u nog wat extra documenten moet toesturen, we u graag even persoonlijk spreken of dat we ons onderzoeksbureau vragen contact met u op te nemen.

Urgentie aanvragen kost €55,-

Op het moment dat uw aanvraag compleet is, krijgt u een betaalverzoek van €55,- van ons. Pas na uw betaling sturen we uw aanvraag door naar de urgentiecommissie.

Direct urgentie aanvragen

Let op: het aanvragen van urgentie bij de urgentiecommissie kost €55,-.

U ontvangt na het invullen van het formulier een bevestigingsmail. Ontvangt u die niet? Neem dan contact met ons op.