Prinses Margrietstraat – Millingen aan de Rijn

Nieuwbouw

Waardwonen gaat op de voormalige kantoorlocatie aan de Prinses Margrietstraat tijdelijke woningen bouwen. Zo dragen we bij aan het realiseren van betaalbare huurwoningen in Millingen. Dit doen we in overleg met de omwonenden en de gemeente Berg en Dal.

Na het delen van de eerste conceptplannen eind 2021 bleek dat niet iedereen enthousiast werd van de plannen. We spraken af hierover met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor zijn de plannen gewijzigd.

Het definitieve plan 

Zo komen er in plaats van 12 woningen nu 8 woningen. En er komen meerdere kleinere rijtjes woningen verspreid over het terrein in plaats van één groot complex. Bovendien worden de woningen meer naar achteren geplaatst ten opzichte van het eerste plan. Daarnaast bouwen we nu in plaats van twee bouwlagen in één bouwlaag.

Sloop is gereed

Begin mei 2024 is de daadwerkelijke sloop van het oude kantoor pand gestart. Dit is inmiddels afgerond.

Hoe verder? 

De omgevingsvergunning is verleend. We bereiden de bouw nu voor.

Planning

  • 2e kwartaal 2024 sloop van het oude pand
  • Plaatsing tijdelijke woningen eind 2024
  • Start verhuur begin 2025