CO2-prestatieladder

Duurzaamheid staat bij Waardwonen al jaren hoog op de agenda. We investeren volop in toekomstbestendige woningen én een duurzame leefomgeving. 

Onze aanpak

CO2-prestatieladder

Duurzaamheid staat bij Waardwonen al jaren hoog op de agenda. We investeren volop in toekomstbestendige woningen én een duurzame leefomgeving. De afgelopen jaren hebben we vooral in energiemaatregelen en isolatie geïnvesteerd. Daarin zijn we een van de koplopers in Nederland!

Al in 2022 hebben onze woningen gemiddeld energielabel A. Zo houden we de energielasten voor onze huurders zo laag mogelijk én kunnen we gaan werken aan vervolgstappen zoals onze eigen CO2-reductie.

Op 14 december 2021 liet Waardwonen zich als derde woningcorporatie in Nederland certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. We willen de komende tijd nog breder en sterker inzetten op duurzaamheid. Vanuit het nationale Klimaatakkoord werken we aan een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Dit doel geeft richting en ondersteunt ons eigen duurzaamheidsbeleid.

Wat is de CO2-prestatieladder?

De CO2-prestatieladder is een instrument dat ons helpt om structureel aan CO2-reductie te werken. Wij willen als Waardwonen ook kijken naar wat we als organisatie zélf kunnen bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is eigenaar van de CO2-prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

Wat is onze doelstelling?

Waardwonen wil in 2024 30% CO2 reduceren. Deze doelstelling relateren we aan het aantal fte.

Onze aanpak

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?

 

We hebben héél veel gegevens verzamelt en hierbij hebben wij de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie (vastgoed, mobiliteit, kantoren) inzichtelijk gemaakt. Dit is het referentiepunt waardoor we weten waarop we kunnen reduceren. Vervolgens hebben we verschillende reductiedoelen en maatregelen vastgesteld.

Wat gaan we nu doen?

 

  • We kopen Nederlandse groene stroom in voor ons kantoor.
  • We stimuleren elektrisch rijden bij vervanging van onze voertuigen
  • We bieden deel-e-bikes aan aan onze medewerkers.
  • Thuiswerkbeleid dat bijdraagt aan vermindering van reiskilometers
  • Standaard LED verlichting bij vervanging

Lees meer

Energie besparen

Energie besparen bespaart geld én is goed voor het milieu. Daarom investeren wij flink ik energiemaatregelen en isolatie. Ook u als huurder kunt wat doen.

Zonnepanelen

Steeds meer woningen van Waardwonen hebben of krijgen zonnepanelen. We beantwoorden de meest gestelde vragen van huurders.

Veilig wonen

U woont graag in een goede woning, waar u zich veilig voelt. Wij vinden dat ook belangrijk. Daarom  investeren wij veel in de veiligheid van de woningen door ze goed te onderhouden. U kunt zelf ook veel doen.