Medehuur aanvragen

Wilt u dat er naast uzelf nog iemand in het huurcontract als huurder komt te staan? Dan kunt u ons hier om vragen.

Zo regelt u het

Medehuur aanvragen

Wilt u dat er naast uzelf nog iemand in het huurcontract als huurder komt te staan? Dan kunt u ons hier om vragen. Er zijn wel wat voorwaarden.

Getrouwd of geregistreerd partner?

Dan is uw partner automatisch medehuurder van de woning. Zelfs als zijn of haar naam en handtekening niet op het huurcontract staat. U hoeft dan geen aanvraag voor medehuur te doen.

Niet getrouwd en geen geregistreerd partner?

Ook dan kan iemand soms medehuurder worden.

Voorwaarden voor medehuur

  • de medehuurder moet minimaal 18 jaar oud zijn.
  • de medehuurder moet minimaal 2 jaar zijn of haar hoofdverblijf hebben in de woning. Ook moet u minimaal 2 jaar een ‘huishouden’ met de hoofdhuurder hebben. Dan bedoelen we dat u dingen als boodschappen, verzekeringen en vaste lasten samen regelt.

Goed om te weten: de huurder en de medehuurder zijn allebei helemaal aansprakelijk voor de verplichtingen in het huurcontract. Zoals het betalen van de huur.

Als kind medehuurder worden bij de ouders

Als een kind medehuurder wil worden zijn er extra regels.

  • de medehuurder (het kind) moet ouder zijn dan 30 jaar
  • de medehuurder (het kind) moet al zijn of haar hele leven bij de ouders inwonen, of er moet sprake zijn van een bijzondere situatie (denk aan mantelzorg).
  • De medehuurder moet ook passen binnen het toewijzingsbeleid. Zo kan iemand van 30 niet medehuurder zijn van een woning voor senioren.

Goed om te weten: op het huurcontract kunnen maximaal twee personen staan.

Zo vraagt u de medehuur aan

Wilt u iemand als medehuurder toevoegen? Stuur uw verzoek dan schriftelijk aan ons op. Bijvoorbeeld door het invullen van het aanvraagformulier. Zorg dat u deze gegevens ook meestuurt:

  • Naam en adres van de hoofdhuurder en van de persoon die medehuurder wil worden;
  • Een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Waarin we kunnen zien hoe lang u en de medehuurder al op het adres wonen. (Of als kind het bewijs dat u al uw hele leven bij uw ouders woont);
  • Reden van de aanvraag;
  • Kopieën van recente inkomensbewijzen van werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) van de medehuurder
  • Stukken waaruit blijkt dat u al minimaal twee jaar een ‘huishouden’ heeft met de hoofdhuurder. Dan bedoelen we dat u dingen als boodschappen, verzekeringen en vaste lasten samen regelt.

Zorg dat de aanvraag door de hoofdhuurder én degene die medehuurder wil worden is ondertekend.

Download het formulier Medehuur aanvragen

Stuur uw verzoek voor medehuur op naar info@waardwonen.nl of per post naar Waardwonen, postbus 43, 6850 AA Huissen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een medewerker van de Klantenservice via (026) 326 30 50 of e-mail naar info@waardwonen.nl.