Schoof, Zolder en Deel in Huissen

Groot onderhoud

In de straten Schoof, Zolder en Deel hebben wij 41 huurwoningen en 6 koopwoningen. Deze woningen zijn gebouwd in 1978 en toe aan groot onderhoud. Bovendien willen we de energiezuiniger maken.

Daarom voerden we in 2023 verschillende onderzoeken uit. Zoals naar Flora & Fauna, bouwfysisch onderzoek, scheuren metselwerk en asbestonderzoek. Deze adviezen zijn inmiddels binnen.

In gesprek met bewoners

Omdat we ook graag van de huurders zelf wilden weten wat er volgens hen nodig is, organiseerden we in februari twee inloopmomenten in de wijk. Met een lekker soepje in de hand, luisterden we naar de wensen van de bewoners. We kunnen niet beloven dat we alles kunnen doen, maar het leverde waardevolle informatie op.

Selecteren aannemer

We maken op basis van de uitkomsten van het onderzoek, de wensen van de huurders en onze wensen, een uitvraag richting aannemers. We vragen de aannemers om met een plan te komen waarmee we de doelen zoals een energiezuinigere woning halen. Wat de plannen uiteindelijk zijn (dat weten we nu nog niet) laten we uiteraard aan de huurders weten zodra het bekend is.

Planning (onder voorbehoud)

  • 2e kwartaal 2024: duidelijkheid over welke werkzaamheden we gaat uitvoeren
  • 3e kwartaal 2024 tot en met 2e kwartaal 2025: uitvoeren van de werkzaamheden.

Lees ook