Waardwonen maakt bezwaar tegen verhuurdersheffing

Vandaag dient Waardwonen – samen met 180 andere corporaties – principieel bezwaar in bij de Belastingdienst tegen het betalen van de verhuurderheffing. We vinden dat het geld van onze huurders gebruikt moet worden om woningzoekenden te huisvesten en niet voor het aflossen van de staatsschuld.

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland. Het is daarom meer dan ooit noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in de woningmarkt en met name in beschikbaarheid van betaalbare woningen. Wij als woningcorporatie zijn opgericht om die taak te vervullen en onze financiële middelen in te zetten voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming.

Het bezwaar maken we om te laten zien dat we principieel tegen de verhuurderheffing zijn. De kern van het bezwaar vormt artikel 19 van de woningwet. Dat stelt dat we middelen van de volkshuisvesting moeten inzetten ten behoeve van de volkshuisvesting.

Overheid moet nog meer doen
Wij vinden dus ook dat de 1,7 miljard verhuurderheffing die de woningcorporaties dit jaar gezamenlijk betalen, geïnvesteerd moet worden in de woningmarkt. We zijn door de hoge belastingen nu niet in staat het aantal woningen mee te laten groeien met de toenemende vraag. Bovendien vinden we dat de overheid bijvoorbeeld ook veel meer doen om locaties aan te wijzen, procedures te versnellen en te investeren in infrastructuur.

We proberen met dit bezwaar voor elkaar te krijgen dat er op termijn weer meer woningen gebouwd gaan worden. Huidige huurders krijgen dan weer meer keus op doorstroming en nieuwe huurders hoeven minder lang te wachten op een woning.

Heeft u hier vragen of opmerkingen over? Mail dan naar info@waardwonen.nl.

Veelgestelde vragen

Wat is de verhuurderheffing?
Het kabinet vraagt een financiële bijdrage van verhuurders voor het verminderen van de nationale schuld. Dit heet de verhuurderheffing. Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten, betalen een heffing over de WOZ-waarde van de huurwoningen. Het gaat hierbij om huurwoningen waarvan de huur niet hoger is dan  € 720,42 per maand (prijspeil 2019).

Maar woningcorporaties zijn toch rijk?
Corporaties zijn rijk wat betreft hun bezit want elke woning is veel geld waard. Maar dat is een rijkdom op papier, zolang je een woning niet verkoopt en tegen een redelijke prijs verhuurt verdien je daar geen geld mee. We hebben gemiddeld genomen voldoende geld om het huidige aantal woningen te behouden en kwalitatief in goede staat te houden, maar onvoldoende om mee te groeien met de groeiende vraag. En onvoldoende om de taakstellende opdracht van het Rijk om de woningvoorraad energieneutraal te maken.

Als jullie pleiten om de woningnood aan te pakken, waarom verkopen jullie dan nog steeds woningen?
Vernieuwing van de voorraad is voor de lange-termijn-bedrijfsvoering van corporaties belangrijk. Van de opbrengst van een verkochte woning kunnen we weer 1 nieuwe bouwen en in gebieden waar de woningprijs hoog ligt kun je voor 2 verkochte woningen 3 nieuwe bouwen.