Op naar een CO2 neutrale en duurzame organisatie, ook in 2024!

Nieuws

Duurzaamheid staat bij Waardwonen al jaren hoog op de agenda. We investeren volop in toekomstige woningen én een duurzame leefomgeving. Om onszelf bij de les te houden lieten we ons eind 2021 certificeren op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Dit certificaat kijkt naar onze eigen CO2 uitstoot als organisatie.

Elk jaar controleert een onafhankelijke partij onze vooruitgang. We zijn blij dat de audit over 2023 laat zien dat we goed bezig zijn én dus het certificaat mogen houden!

Een certificaat is mooi, maar het gaat natuurlijk om wat we doen!

En dat is gelukkig een heleboel. Zo hebben we het afgelopen jaar onder andere:

  • de elektrische auto’s in gebruik genomen;
  • Warmetruiendag en fiets-naar-je-werk-dag georganiseerd;
  • Onze kennis uitgebreid. Dit daden we onder andere door kennisuitwisseling met woningcorporaties Kennemer wonen en Woonforte, beide ook gecertificeerde woningcorporaties;
  • bij het vervangen van lampen kozen we standaard voor LED verlichting.

Onze plannen voor 2024

Ook voor dit jaar gaan we door om ons doel te halen: 100% CO2 neutraal in 2050.
Zo gaan we:

  • verder met het vergroten van de bewustwording van onze medewerkers;
    (bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten rondom ‘duurzame’ dagen zoals Earth hour, Earth day, warmetruiendag en de fiets-naar-je-werk-dag)
  • ons duurzaamheidsbeleid kritisch bekijken en aanscherpen;
  • en blijven we onze kennis uitbreiden.

Daarnaast doen we natuurlijk ook van alles om onze woningen te verduurzamen.

Lees meer

Lees meer over ons duurzaamheidsbeleid en de CO2-prestatieladder.