Nieuwbouw Klappenburg, Bemmel

Samen met de bewoners en de bewonerscommissie heeft Waardwonen gewerkt aan nieuwe plannen voor een deel van de Gerard Rijssenbeekstraat, Klappenburgstraat en Meidoornstraat. Een deel van de huidige woningen krijgt een renovatie, het andere deel wordt gesloopt zodat er ruimte ontstaat voor nieuwbouw in verschillende woontypen.

Renovatie

In de Klappenburgstraat en Gerard Rijssenbeekstraat vindt sinds oktober 2021 renovatiewerkzaamheden plaats aan 22 eengezinswoningen. Vloeren, gevels en daken worden geïsoleerd én er zijn zonnepanelen op de daken aangebracht. Een goed geïsoleerd huis zorgt voor meer wooncomfort en draagt bij aan lagere woonlasten. Ook worden keukens, toiletten, badkamers en bergingen gerenoveerd en krijgen de woningen een mechanisch ventilatiesysteem. De werkzaamheden gaan ongeveer 5 maanden duren.

Nieuwbouw

Door het slopen van 21 bestaande woningen ontstaat ruimte voor de bouw van 29 nieuwe woningen. Zo worden er 3 eengezinswoningen, 8 levensloopbestendige woningen en 18 boven/beneden-appartementen gerealiseerd.

planning

In afstemming met de bewoners heeft architect KAW een voorlopig ontwerp gemaakt voor de nieuwe woningen. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt. De verwachting is dat de nieuwbouw start in de tweede helft van 2022.

Verhuur

Waardwonen gaat de huurwoningen adverteren via Entree. Zodra hier meer informatie over bekend is wordt dit op de website geplaatst.