Wijkvernieuwing Klappenburg Bemmel

Tijdens een informatiebijeenkomst heeft Waardwonen de huurders van 74 woningen aan de Klappenburgstraat (5 t/m 25 en 54 t/m 76), Pastoor Grimmeltstraat (49 t/m 65 en 54 t/m 72), Ds. Israëlstraat (51 t/m 75), Gerard Rijssenbeekstraat (2 t/m 26) en Meidoornstraat 6 t/m 18) in Bemmel geinformeerd over de plannen voor wijkvernieuwing in Klappenburg. Reden hiervoor is dat de woningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De woningen zijn niet of nauwelijks geïsoleerd, gehorig, veel bewoners ervaren tochtproblemen en de buitenbergingen zijn slecht. Er wonen veel ouderen in de wijk maar de huidige woningen zijn moeilijk geschikt te maken voor ouderen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Waardwonen wil de wijk vernieuwen voor de huidige én toekomstige bewoners.

Wijkvernieuwing: samen bedenken, samen ontwerpen

Waardwonen was van plan om woningen te slopen en nieuwbouw te plegen. Bewoners hebben echter aangegeven dat zij meer betrokken willen worden bij de plannen en ook andere mogelijkheden willen onderzoeken. Hiervoor hebben zij een Bewonerscommissie opgericht. Waardwonen staat hier graag voor open en Bewonerscommissie en Waardwonen trekken vanaf nu samen op. Hiervoor hebben ze ook een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin is vastgelegd dat beide partijen samenwerken aan een vernieuwingsplan. Om dit plan goed te kunnen maken is de mening van alle bewoners van de Klappenburg belangrijk. Daarom organiseren Waardwonen en Bewonerscommissie regelmatig bewoneravonden voor alle bewoners om alle meningen en ideeën mee te nemen in het plan.

Bepalen scenario’s

De Bewonerscommissie en Waardwonen hebben na deze bewonersavonden een goed beeld van de wijk, de woningen en wat er speelt bij bewoners. Het vervolg is om in het voorjaar te gaan kijken in andere wijken in Nederland. Wat hebben ze daar gedaan? Wat ging goed en wat niet? En waar moeten we rekening mee houden? Op basis van deze gegevens maken Waardwonen en Bewonerscommissie gezamenlijk nieuwe scenario’s. In deze scenario’s vindt u de plannen voor de wijk: nieuwbouw, renovatie of deels nieuwbouw en deels renovatie.

Planning

De komende periode werken Waardwonen en Bewonerscommissie samen aan het plan met als belangrijkste doel dat er een goed plan komt voor de wijk, waarbij bewoners nauw betrokken zijn en waarvoor voldoende draagvlak is onder de bewoners. Daarna worden de scenario’s bepaald.