Anbi-status

Waardwonen is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Een ANBI zet zich nagenoeg geheel in voor het algemeen belang, zoals de volkshuisvesting. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst. Een ANBI is verplicht om jaarlijks gegevens te publiceren op de eigen website. Sinds 1 januari 2021 is daarvoor een standaardformulier ontwikkeld.

Lees hier het ANBI-formulier Waardwonen 2023