Prinses Margrietstraat, Millingen aan de Rijn

Waardwonen heeft samen met de gemeente Berg en Dal een plan voorgesteld om twaalf tijdelijke nieuwbouwwoningen te realiseren aan de Prinses Margrietstraat in Millingen aan de Rijn. Het gaat om twaalf flexibele woningen voor jongeren en starters tot 30 jaar.

Woningen met een flexibel karakter

De twaalf verhuurbare woningen voor jongeren en starters tot 30 jaar hebben een flexibel karakter. Dit houdt in dat de woningen voor een periode van maximaal vijftien jaar zijn gepland op de locatie aan de Prinses Margrietstraat en worden daarna verplaatst. De woningen hebben een oppervlakte van 34m² vierkante meter en zijn voorzien van een woonkamer met open keuken en een hal, 1 slaapkamer en een badkamer. Ook heeft is er een afgesloten ruimte voor bijvoorbeeld een fiets of scooter.

Huurprijs

De woningen komen in aanmerking voor huurtoeslag. De verwachte huur voor jongeren onder de 23 jaar is € 442,- per maand, De verwachte huur voor jongeren boven de 23 jaar is € 545,- per maand. Daarnaast komen hier servicekosten bij voor onder andere de gezamenlijke tuin, fietsenstallingen en schoonmaakkosten.

Verhuur

Waardwonen gaat de 12 huurwoningen in Millingen aan de Rijn adverteren via Entree. Voor dit project wordt maatwerk toegepast. Jongeren en starters tot 30 jaar met een sociale binding met Millingen aan de Rijn krijgen voorrang. Na de toewijzing behouden zij hun meettijd. Hierdoor blijft doorstroming naar een volgende sociale huurwoning mogelijk.

Planning

Planvorming: eind 2021