Sallandsgoed – Haalderen

Nieuwbouw

In Nederland hebben we momenteel te kampen met een groot woningtekort en ook in de gemeente Lingewaard is een grote behoefte aan betaalbare huurwoningen. Om snel bij te dragen aan een oplossing heeft de gemeente samen met Waardwonen gewerkt aan een plan om 49 woningen te realiseren aan de Sallandstraat in Haalderen. Deze woningen blijven 30 jaar staan, daarna worden ze verplaatst naar een andere plek. De woningen komen er rond het derde kwartaal van 2025 te staan.

Het definitieve besluit over dit plan is genomen door de gemeenteraad in december 2023. De eerste conceptplannen, waarin nog sprake was van de realisatie van 100 tot 150 tijdelijke (flex)woningen voor sociale huur op het hele stuk grond, stuitten op weerstand. Daarom heeft de gemeenteraad besloten dat er in een eerste fase maximaal 50 woningen worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad besloten dat er, samen met de inwoners, opnieuw moet worden nagedacht over de invulling van de rest van de grond in een tweede fase. Dit kunnen bijvoorbeeld sociale huurwoningen, maar ook betaalbare koopwoningen en/of dure koopwoningen worden. De gemeenteraad heeft ook besloten dat de woningen in de tweede fase geen tijdelijke maar permanente woningen worden.

In september of oktober 2024 neemt de gemeenteraad een beluit over de tweede fase. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de informatie op de website van de gemeente: www.lingewaard.nl/sallandstraat.

Het definitieve plan in de eerste fase

Na een zorgvuldig selectietraject – waarbij ook inwoners uit Haalderen waren betrokken – hebben we gekozen voor Barli als onze ontwikkelpartner. Er komen 24 appartementen en 25 grondgebonden woningen met één of twee slaapkamers. De woningen zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens en kleine gezinnen.

In ongeveer 40% van de woningen komen starters. Ongeveer 33% is bedoeld voor reguliere huurders. In ongeveer 20% van de woningen komen statushouders. En ongeveer 7% van de woningen is voor mensen met een middeninkomen.

Vooruitstrevend in duurzaamheid

Deze unieke woningen zijn vooruitstrevend in duurzaamheid. Ze zijn modulair en grotendeels van hout. Bovendien zijn het onze eerste woningen die voor 60% circulair zijn. Dat betekent dat de materialen eenvoudiger kunnen worden hergebruikt. Door het gebruik van hout is de milieu-impact van de gebruikte materialen daarnaast minimaal. Ook de gevelbekleding is van hout. Ze hebben een energielabel van A+++ en ze zijn aardgasloos.

Zowel de woningen als de omgeving zijn klimaatadaptief ontworpen. De woningen zijn beter bestand tegen klimaatverandering, en de omgeving wordt groen en parkachtig met weinig verharding. Zo bieden we niet alleen comfortabele huizen, maar creëren we ook een duurzame en groene leefomgeving.

Waardwonen is verantwoordelijk voor de realisatie van de woningen. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de openbare ruimte hier omheen.

Hoe verder?

We zijn nu bezig met de uitwerking van een voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp en daaruit volgend de aanvraag voor de omgevingsvergunning. We weten nu nog niet wanneer de woningen geadverteerd worden op Entree.

Planning

We verwachten dat de woningen medio 2025 in gebruik kunnen worden genomen.


Op de foto’s ziet u impressie van het ontwerp van de woningen. Aan deze foto’s kunnen geen rechten worden ontleend.

Lees ook