Waardwonen reageert positief op wens gemeente Lingewaard om samen haalbaarheid flexwoningen in Haalderen te onderzoeken

Nieuws

In Nederland hebben we momenteel te kampen met een groot woningtekort, en ook in de gemeente Lingewaard is er een grote behoefte aan betaalbare woningen. Onlangs ontving Waardwonen een intentiebrief van de gemeente, waarin de wens werd uitgesproken om 100-150 flexibele huurwoningen te realiseren in Haalderen. De gemeente vroeg Waardwonen om samen de technische en financiële haalbaarheid van deze wens te onderzoeken.

Waardwonen heeft positief gereageerd op de intentiebrief. We willen graag met de gemeente samenwerken aan een oplossing van de woningnood onder woningzoekenden. Flexibele (verplaatsbare) woningen kunnen daar mogelijk aan bijdragen, omdat ze snel kunnen worden gerealiseerd.

Op dit moment zijn de exacte vervolgstappen nog niet bekend. Waardwonen werkt met de gemeente aan een samenwerkingsovereenkomst om de afspraken en rollen verder uit te werken. Daarnaast doen we gezamenlijk onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen.

Heeft u vragen over dit bericht? Stuur dan een mail naar info@waardwonen.nl of bel (026) 326 30 50.