Molukse wijk, Bemmel

Samen met de bewoners maakt Waardwonen plannen om de Molukse wijk toekomstbestendig te maken. Zo is er in september 2021 gevraagd aan de bewoners om aan te geven of zij voor gedeeltelijke renovatie en nieuwbouw of volledige sloop/nieuwbouw zijn. De meeste bewoners zijn voor volledige sloop en nieuwbouw. We werken nu aan de planvorming en willen begin 2022 het nieuwe plan voorleggen aan de bewoners. Gaat 70% van de bewoners akkoord met de planvorming? Dan wil Waardwonen direct een aannemer contracteren voor de bouwwerkzaamheden

Planning

Voorjaar 2022 – presentatie planvorming aan bewoners