Zes flexibele, tijdelijke woningen in Haalderen voor jongeren

Gemeente Lingewaard en Waardwonen slaan handen ineen voor jongeren

Er komen zes flexibele woningen aan de Kleine Baal in Haalderen, in de eerste plaats voor jongeren uit het dorp zelf. Waardwonen bouwt deze starterswoningen op een braakliggend terrein van de gemeente Lingewaard. De woningen staan er maximaal voor vijftien jaar, omdat de gemeente op deze plek op termijn andere woningen wil gaan bouwen.

Impressie van de tijdelijke woningen voor jongeren in Haalderen. (Ontwerp: Hodes Huisvesting)

Trots op passende woningen voor jongeren
Wethouder Helga Witjes: “Binnen de gemeente is een groot woningtekort, met name in het sociale segment en voor starters. Deze tijdelijke woningen zijn met name voor de doelgroepen jongeren tot 30 jaar. Het zijn woningen voor de jongeren uit Haalderen of met binding met Haalderen die vanuit huis op zoek zijn naar een eigen woning om zelfstandig te kunnen wonen. We zijn trots dat we ook deze doelgroep passende woningen kunnen aanbieden. Voor jongeren is het erg moeilijk om een geschikte, betaalbare woning te vinden. We willen de komende jaren met name voor hen in totaal vijftig woningen in Lingewaard realiseren.”

Primeur: eerste project tijdelijke huizen
Vorig jaar maakten Waardwonen en de gemeente Lingewaard prestatieafspraken om meer te bouwen voor starters. Locatie Kleine Baal is het eerste project van tijdelijke woningen, specifiek voor de doelgroep jongeren. Woningbouwplannen kosten meestal veel voorbereidingstijd. De gemeente Lingewaard heeft aangegeven versneld te willen bouwen. Het is een speerpunt om zo te werken aan het woningtekort. De plaatsing van units met zes woningen is goed in de omgeving in te passen en biedt voldoende ruimte voor de inrichting van het openbaar gebied.

Geheel verplaatsbaar
Erik Cuppen, directeur-bestuurder Waardwonen: “We zijn erg blij dat we iets kunnen betekenen voor de jongeren in de regio. De woonunits zijn met 35 vierkante meter een stuk kleiner dan onze andere sociale huurwoningen. Ze zijn dan ook zeer geschikt voor één- of tweepersoons huishoudens. De buurt is inmiddels ingelicht over de plannen. Als de nodige procedures zijn gevolgd, kunnen we de woningen vrij snel plaatsen. De woningen hebben een levensduur van circa 30 jaar. Ze zijn zo ontworpen dat ze in zijn geheel verplaatsbaar zijn. Dus na 15 jaar kunnen ze op een andere locatie geplaatst worden voor een tweede periode. Wel zo duurzaam! ”

Toewijzing
De toewijzing van de tijdelijke huizen aan de Kleine Baal gebeurt via het woonruimteverdeelsysteem Entree.nu. Uiteraard dienen geïnteresseerden te voldoen aan een aantal eisen, zoals bij iedere toewijzing geldt. Op dit project passen we maatwerk voor jongeren toe. Starters met een sociale binding met Haalderen krijgen in dit project voorrang. Na de toewijzing behouden zij hun meettijd waardoor ze later meer kans maken bij een volgende (permanente) sociale huurwoning.

Plaatsing woningen eind dit jaar
Voor het plaatsen van de tijdelijke woningen dient de grond geschikt te zijn voor wonen. Bouwpuin uit de bodem verwijderen, is daarom noodzakelijk. Waardwonen heeft inmiddels een informatieavond georganiseerd voor de omgeving. Zij kan nu de omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. Zodra deze is verleend, bestelt Waardwonen de woningen. Ondertussen voert de gemeente de bodemsanering uit. De verwachting is dat begin 2022 de woningen staan aan de Kleine Baal.