Woningcorporaties onderzoeken vergaande samenwerking

De woningcorporaties Waardwonen en Woonstichting Gendt hebben op 9 mei jongstleden hun huurderorganisaties uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg. Het onderwerp van gesprek was de start van een onderzoek naar de voor- en nadelen van een eventuele fusie. De bestuurders van de corporaties hebben de huurdersorganisaties geïnformeerd dat dit onderzoek binnenkort begint onder leiding van een externe begeleider. De corporaties hebben nog geen concrete plannen betreffende een eventuele fusie. De bijeenkomst was georganiseerd om het onderzoek af te stemmen en de huurdersorganisaties te informeren. In juni 2018 vindt een vervolggesprek plaats met de huurdersorganisaties.

Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met de contactpersonen van de corporaties/huurdersorganisaties. Bij Woonstichting Gendt en de Huurdersvereniging Gendt is dit Emy Lakerveld, bereikbaar via 0481 – 424 383 of e.lakerveld@woonstichtinggendt.nl.  Petra van der Graaf is de contactpersoon van Waardwonen, Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn en bereikbaar 026 – 326 30 50 of communicatie@waardwonen.nl.