Woningcorporaties hebben te weinig middelen om aan alle opgaven te kunnen voldoen

Genoeg betaalbare woningen bijbouwen, zorgen dat wijken niet achteruitgaan, onze huizen verduurzamen. Allemaal hard nodig en daar zijn woningcorporaties voor. Maar we zien al een tijdje dat de overheid de volkshuisvesting niet goed regelt. De opgaven waar we als woningcorporatie voor staan worden groter en urgenter. De wooncrisis is springlevend. En de overheid neemt maar niet de juiste stappen om het woonprobleem op te lossen. 

Onderzoek van het Rijk en Aedes: Woningcorporaties hebben te weinig middelen om aan alle opgaven te voldoen.

Wat wij als woningcorporaties al jaren zien, blijkt nu ook uit het onderzoek ‘Opgave en Middelen’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Financiën en Aedes. Als we op deze voet doorgaan dan dreigen woningcorporaties rond 2028 aan de financiële afgrond te staan. En dat is heel slecht nieuws voor Nederland.

De verhuurderheffing: een onrechtvaardige belasting over de rug van de huurders

Ook over de oorzaken is het rapport helder. De investeringen van corporaties in nieuwbouw en verduurzaming zijn maatschappelijk cruciaal. Financieel leveren ze echter weinig op of er moet geld bij. De kosten stijgen harder dan de inkomsten, de huren van bewoners. Woningonderhoud en nieuwbouw worden steeds duurder. En corporaties zijn de laatste jaren steeds meer belasting gaan betalen. Met als grootste boosdoener de verhuurderheffing, die de sociale huursector inmiddels meer dan 10 miljard euro heeft gekost. Zonde! Want zonder deze heffing hadden we meer kunnen investeren in goede, comfortabele en energiezuinige woningen voor onze huurders.

Ernstige zorgen, ook voor onze huurders

Waardwonen wil niet dat de huren op termijn onbetaalbaar worden. Want daar zijn woningcorporaties nou juist voor opgericht: om betaalbare woningen aan te bieden aan hen die dat nodig hebben. Daarom doen we – net als 200 andere woningcorporaties –  een oproep aan de overheid: stop de verhuurderheffing!

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie bekijk de website van Aedes. Of op social media via #RedSocialeHuur #WonenDoenWeSamen.