Wisseling van de wacht: nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen

Nieuws

Eind van dit jaar neemt Siem van Groningen afscheid als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Waardwonen. Hij vindt een waardige opvolger in Sigrid Helbig: “Er is veel in gang gezet de laatste jaren en het gaat heel goed. Het huis is op orde, nu gaat Waardwonen nog meer naar buiten kijken.”

Siem van Groningen neemt afscheid als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Waardwonen.

Met lichte weemoed trekt Siem binnenkort de deur achter zich dicht bij Waardwonen. “Acht jaar lijkt lang, maar de tijd is voorbijgevlogen”, constateert hij. Een paar jaar voordat Siem aantrad, was Waardwonen uit een fusie ontstaan. De eerste jaren daarna waren financieel lastig. Daarom was Waardwonen er vooral op gericht om de organisatie goed neer te zetten. Toen dit was gelukt, kon de focus meer naar buiten verlegd worden.
Waardwonen werd van een steengerichte een meer mensgerichte organisatie.  Siem: “Waardwonen ontwikkelde zich nog meer tot een woningcorporatie met een groot hart voor de huurders. Er is veel oog voor hoe het met de huurders gaat en wat zij nodig hebben. Uiteraard horen daar ook goede woningen bij.”

Er staat een stevige, gezonde organisatie. Maar zo’n traject is nooit klaar. Er blijven nieuwe uitdagingen komen, de omstandigheden veranderen voortdurend. Sigrid wil graag dat Waardwonen op de ingeslagen weg verder gaat, maar blijft meebewegen. “Er is een fris, nieuw bestuur en de laatste hand wordt gelegd aan de strategische visie voor de komende jaren. Duurzaamheid, de kansen van starters op de woningmarkt, nieuwbouw, samenwerking met andere partijen, zijn een paar thema’s die heel belangrijk zijn. De wereld om ons heen is complex. Volgend jaar krijgen we een nieuw kabinet en zijn er lokale verkiezingen. Wat gaat dat betekenen voor het veld waarin je als woningcorporatie werkt? Er wordt veel gevraagd. We moeten flexibel reageren, focus aanbrengen en de juiste keuzes maken voor de toekomst. Dat proces wil ik graag mee bewaken.”

Siem wenst haar daarbij veel succes: “Ik heb met heel veel plezier mijn bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en richting van Waardwonen. Ik heb veel mensen in de organisatie leren kennen en ik ga hen missen. Ik wens alle medewerkers van Waardwonen en ook Sigrid veel succes met de uitdagingen die op hen af gaan komen. Want uitdagingen, die zijn er altijd. Zeker in deze sector.”

Sigrid Helbig is vanaf 1 januari de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Waardwonen.

Wie is Sigrid Helbig?
Sigrid Helbig is directeur van The Economic Board, een triplehelix-samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen om innovaties te stimuleren. Ze heeft al zo’n tien jaar zitting in een aantal Raden van Toezicht in de corporatiesector. Ook zat zij tot voor kort in het bestuur van de VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) waar ze zich inzette voor permanente educatie en informatievoorziening voor toezichthouders. “Het is goed als mensen in zichzelf blijven investeren.”

Dankwoord van Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen):
“Ik wil Siem hartelijk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en zijn bijdrage aan de ontwikkeling naar een mensgerichte organisatie. In ons nieuwe ondernemingsplan (2022-2025) ligt de focus ook op voldoende passende woningen en leefbare buurten. En we gaan ons verder ontwikkelen als klantgerichte én omgevingsgerichte netwerkorganisatie. Ik kijk er naar uit om deze ontwikkeling van Waardwonen samen met Sigrid op te pakken.”