Waardwonen in feiten & cijfers

Nieuws

Wilt u weten waar Waardwonen aan werkt? We hebben een aantal interessante feiten en cijfers uit ons jaarverslag 2022 in een infographic gezet. Daarnaast staat blikken we terug op enkele hoogtepunten uit 2022.

Hoogtepunten 2022

  • Eerste uitvoeringsjaar van ons ondernemingsplan Een toekomstbestendig thuis

2022 markeerde het eerste jaar waarin we ons ondernemingsplan Een toekomstbestendig thuis in de praktijk brachten. Dit plan vormt de leidraad voor onze inspanningen en zorgt ervoor dat we blijven inspelen op de behoeften van onze huurders.

  • Viering van ons 110-jarig jubileum:

We vierden ons 110-jarig jubileum in 2022 met een heuse jubileumweek waarin we langs gingen in al onze kernen en meer dan 200 gesprekken voerden met onze huurders.

  • Uitdagingen en moeilijke beslissingen:

We werden geconfronteerd met verschillende uitdagingen, zoals het woningtekort, stijgende bouwkosten, klimaatverandering en financiële zorgen van onze huurders. Hierdoor hebben we ook moeilijke beslissingen moeten nemen, met name met betrekking tot onze nieuwbouwprojecten. We moesten bijvoorbeeld helaas besluiten om het onderzoek naar de herontwikkeling van de Sint Martinuskerk in Doornenburg stop te zetten.

  • Trots op mijlpalen en hoogtepunten:

Naast de uitdagingen hebben we ook prachtige momenten beleefd in 2022. We hebben succesvol de renovatie van de Klappenburg afgerond en De Kazerne in Bemmel opgeleverd. Bovendien konden we eindelijk het langverwachte opleverfeest organiseren voor de bewoners van de Doelenstraat in Huissen, zonder beperkende coronamaatregelen.

  • Oplevering van flexwoningen voor jongeren:

Een andere bijzondere mijlpaal was de oplevering van onze eerste 6 flexwoningen in Haalderen (Klein Baal). Jongeren die een binding hebben met Haalderen, kregen voorrang bij de toewijzing. We zijn er trots op dat we hen passende woonruimte kunnen bieden.

  • Andere initiatieven:

Andere hoogtepunten zijn de LED-lampenactie en de opening van het Zilverhuus in de Zilverkamp. Sinds mei 2022 houden we hier elke dinsdagmiddag een spreekuur, samen met SWL, Rijnstad Maatschappelijk Werk en MEE Geldersche Poort.

  • Trots op resultaten woonbelevingsonderzoek:

We zijn trots op de positieve resultaten van het woonbelevingsonderzoek dat we hebben laten uitvoeren door het Kwaliteitscentrum voor woningcorporaties (KWH). Maar liefst 1.000 huurders hebben deelgenomen, en de uitkomsten hebben ons waardevolle inzichten gegeven om de kwaliteit van onze dienstverlening verder te verbeteren.

Conclusie

We kijken terug op een mooi jaar en blijven ons met energie en plezier inzetten voor onze huurders en de uitdagingen waar we mee te maken hebben  Wilt u alle details lezen? Raadpleeg dan hier ons volledige jaarverslag.

Bent u benieuwd naar onze projecten (onderhoud, renovatie en nieuwbouw)? Kijk dan op de projectpagina op deze website.