Waardwonen genomineerd voor duurzaamheidsprijs Lingewaard!

Op 10 oktober wordt de Lingewaardse Duurzaamheidsprijs uitgereikt. Dit jaar is Waardwonen één van de genomineerden. We zijn voorgedragen door een huurder, en daar zijn we heel trots op. Je kunt nog stemmen via deze link!

De Duurzaamheidsprijs is een initiatief van Coöperatie Lingewaard Energie in samenwerking met de Gemeente Lingewaard. Erik Mientjes (projectleider Duurzaamheid Waardwonen) vertelt: “We zijn heel trots en blij dat een huurder ons genomineerd heeft voor deze prijs. We werken namelijk hard aan verduurzaming van onze woningen. Hiermee nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst én tegelijkertijd gaan de energielasten van onze huurders omlaag. Fijn dat dat ook door onze huurders gewaardeerd wordt.

Wat we allemaal doen? Op dit moment verduurzamen we bijvoorbeeld onze woningvoorraad naar gemiddeld label A. Dat label halen we al in 2022. Waardwonen is met verduurzaming van haar woningen dan ook een van de koplopers in Nederland. Dit jaar verduurzamen we in ongeveer 690 woningen. En onze nieuwbouwwoningen bouwen we waar het kan energieneutraal en met Co2-vrije bronnen.

De toekomst
Maar duurzaamheid gaat voor ons verder dan de energieduurzaamheid van onze woningen.  Zo hebben we een start gemaakt met het aardgasloos bouwen  van onze woningen bij de woningen in de Plakse Wei in Bemmel en de Doelenstraat in Huissen. En we werken steeds meer vanuit de gedachte van de circulaire economie, waarbij grondstoffen steeds opnieuw worden gebuikt, bijvoorbeeld wanneer huizen gesloopt worden. Bovendien passen we nieuwe bouwvormen toe waarbij in de toekomst de materialen hergebruikt kunnen worden.

Verder onderzoeken we nu samen met onze huurders hoe we hun leefomgeving kunnen aanpassen zodat we de gevolgen van de klimaatverandering – zoals wateroverlast en verdroging – beter kunnen opvangen. Hierbij kun je denken aan meer groen en minder stenen, of het ontkoppelen van regenpijpen, zodat het regenwater in de grond komt in plaats van het riool.

Voor ons is het einddoel heel duidelijk. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moeten we CO2-neutraal zijn in 2050. Daarin zijn we goed op weg. Dus ik hoop dat er veel mensen op ons stemmen, haha. ”

Wil je meer weten over de feiten en cijfers van Waardwonen op het gebied van duurzaamheid, klik dan op de onderstaande factsheet.