Waardwonen bereikt niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Nieuws

Waardwonen is – als derde woningcorporatie in Nederland – gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.  “We zijn blij en trots!”

“Duurzaamheid staat bij Waardwonen al jaren hoog op de agenda”, vertelt Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen). “We investeren volop in toekomstbestendige woningen én een duurzame leefomgeving. De afgelopen jaren hebben we vooral geïnvesteerd in energiemaatregelen en isolatie van onze woningvoorraad. Daarin zijn we een van de koplopers in Nederland. Al in 2022 hebben onze woningen gemiddeld energielabel A. Zo houden we de energielasten voor onze huurders zo laag mogelijk. Tegelijkertijd kunnen we gaan werken aan vervolgstappen zoals onze eigen CO2-reductie en prestaties op de CO2-prestatieladder. We zijn dan ook erg blij met en trots op deze certificering.”

Wat is de CO2-prestatieladder?
De CO2-prestatieladder is een instrument die ons helpt om structureel aan CO2-reductie te werken. Wij willen als Waardwonen ook kijken naar wat we als organisatie zélf kunnen bijdragen aan een lagere CO2-uitstoot. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is eigenaar van de CO2-prestatieladder en verantwoordelijk voor het gebruik en de doorontwikkeling van het certificeringschema.

We willen in 2024 30% CO2 reduceren op ons eigen energiegebruik ten opzichte van 2019 (dit relateren we aan het aantal fte).

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
We hebben héél veel gegevens verzamelt en hierbij hebben wij de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie (vastgoed, mobiliteit, kantoren) inzichtelijk gemaakt. Dit is het referentiepunt waardoor we weten waarop we kunnen reduceren. Vervolgens hebben we verschillende reductiedoelen en maatregelen vastgesteld.

Wat gaan we nu doen?

  • We plaatsen zonnepanelen op ons kantoorpand in Huissen.
  • We kopen Nederlandse groene stroom in voor ons kantoor.
  • We stimuleren elektrisch rijden bij vervanging van onze voertuigen
  • We bieden deel-e-bikes aan onze medewerkers.
  • We gaan voor thuiswerkbeleid dat bijdraagt aan vermindering van reiskilometers
  • Standaard gebruiken we LED verlichting bij vervanging van lampen

Meer weten? Kijk op CO2-prestatieladder – Waardwonen >>