Vacature: voorzitter Raad van Commissarissen

Via Public Spirit zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter van onze raad van commissarissen met volkshuisvestelijke kennis.

We zoeken een ervaren en allround bestuurder met ruime ervaring bij een maatschappelijke onderneming. Tegelijkertijd ben je een ervaren toezichthouder met zeer goede kennis van governance en kennis van de actuele ontwikkelingen binnen de volkshuisvesting. Bij voorkeur heb je een relevant politiek, bestuurlijk en regionaal netwerk.

Wat vragen we nog meer:

 • ruime bestuurlijke ervaring en het vermogen om met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen;
 • het vermogen om het groepsproces binnen de RvC goed te leiden en biedt daarbij ruimte aan de RvC-leden en kan hen meenemen naar een besluit;
 • een samenbindende persoonlijkheid en laat daarmee de RvC als team functioneren;
 • heeft oog voor individuele kwaliteiten van de RvC-leden en weet die te benutten;
 • de voorzitter onderschrijft de uitgezette koers en het ondernemingsplan en draagt actief bij aan de realisatie van de koers en de maatschappelijke opgave;
 • visie, deskundigheid en overtuigingskracht om draagvlak te genereren voor beslissingen, en in staat om het collegiaal functioneren van de RvC te stimuleren en te bewaken;
 • het vermogen en de attitude om als positief-kritisch en constructief klankbord te functioneren voor het bestuur en deze met adviezen ter zijde te staan;
 • persoonlijk en maatschappelijk reflecterend vermogen, bedachtzaam in zijn/haar oordeel;
 • zakelijke nuchterheid en besluitvaardigheid, maar ook sociaal vaardig, verbindend en een teamspeler;
 • het in staat zijn om ook in een crisissituatie het overzicht te behouden, te interveniëren indien nodig en het bestuur te ondersteunen waar mogelijk;
 • ervaring op het gebied van de volkshuisvesting, als toezichthouder of in de rol van bestuurder;
 • voldoende tijd; is beschikbaar en benaderbaar.

Verder dien je te voldoen aan het algemene profiel voor toezichthouders bij woningcorporaties. Meer hierover lees je  op de website van PublicSpirit. Hier lees je ook de volledige vacature.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan je informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner PublicSpirit.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. Je kunt je vraag tevens per e-mail voorleggen info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 4 juni, via de website van PublicSpirit.

Planning:

Voorselectiegesprekken: juni
Bespreken shortlist: eind juni (zonder kandidaten)
Selectiegesprekken bij Waardwonen: begin juli
Benoeming per: november 2021

De exacte data volgen z.s.m