Vacature: lid raad van commissarissen, profiel Financiën

Je kunt niet meer reageren op deze vacature.

Via Public Spirit zijn we op zoek naar een nieuw lid van onze raad van commissarissen met als functieprofiel Financiën (je richt zich vooral op onze financiële vraagstukken). Tegelijkertijd ben je lid van de auditcommissie.

Gevraagd wordt:

 • Ruime ervaring als financieel (eind)verantwoordelijke op directie- en/of bestuursniveau.
 • Kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie in het algemeen en die van een corporatie in het bijzonder.
 • Ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
 • Kennis van financieel-economische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control.
 • Ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen.
 • Kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed.
 • Kennis en inzicht in financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury en beleggingen.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • een sociaal hart en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk, open en transparante houding.

Verder dien je te voldoen aan het algemene profiel voor toezichthouders bij woningcorporaties. In deze bijlage vind je hierover meer informatie of kijk op de website van PublicSpirit.

Vergoeding

De bezoldiging is conform de WNT. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan je informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Jetske Goudsmit, partner PublicSpirit.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Sandy van Soest, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 99. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Jouw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 8 maart, via de website van PublicSpirit.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken: 2de helft maart
 • Bespreken shortlist: 25 maart (zonder kandidaten)
 • Selectiegesprekken bij Waardwonen: 8 april
 • Benoeming per: 1 juni 2021