Twee woningen in de Plakse Wei voor starters!

We willen graag de kansen voor jongeren en starters vergroten op de woningmarkt. We vinden het dan ook fijn dat we jaarlijks ongeveer 15% van onze beschikbare woningen kunnen verloten, zodat geïnteresseerden met weinig of geen meettijd ook een kans maken. Zo konden we van de nieuwbouw in de Plakse Wei in Bemmel ook twee woningen verloten. Leuk om te melden: deze twee lotingwoningen zijn inderdaad (toevallig) bij starters terecht gekomen. Dat vinden we super! Heel erg gefeliciteerd voor de nieuwe huurders! Als alles volgens planning verloopt, krijgen zij in december 2020 de sleutel.