Taalmaatjes

De afgelopen jaren hebben we een groot aantal vluchtelingen mogen verwelkomen. Zodra ze een vergunning krijgen, komen ze ook in aanmerking voor een huurwoning. Deze statushouders zijn vaak heel dankbaar en blij dat ze nu veilig zijn. De taal is voor hen vaak een probleem. Hierin kunnen Taalmaatjes een belangrijke rol spelen: mensen die hun kennis en vaardigheden op het gebied van Nederlands taal willen delen met statushouders of andere nieuwkomers.

De meeste Taalmaatjes gaan éénmaal per week gedurende 1,5 uur met statushouders aan het werk. Het accent kan op lezen en schrijven worden gelegd, maar het gaat vooral om het spreken en luisteren. Naast het vergroten van taalvaardigheid, heeft ontmoeting en wegwijs / contact binnen de lokale samenleving aandacht. Het draagt bij om de nieuwkomers te helpen inburgeren in Nederland en de plek waar ze wonen.

Ook taalmaatje worden? Of op een andere manier vrijwilligerswerk doen voor VluchtelingenWerk. Kijk dan eens op www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland. Woont u in Millingen aan de Rijn? Dan kunt u contact opnemen met Forte Welzijn. Stuur een e-mail naar lisanne.bron@fortewelzijn.nl of bel naar 06-83544053.