Startschot voor eerste gasloze woningen in Bemmel

Onze bestuurder Hanke Struik gaf 23 oktober samen met wethouder Helga Witjes, Jeroen Jeukens en Luc Peters (Jansen Bouwontwikkeling) het startsein voor de bouw van nieuwbouwplan Plakse Wei In Bemmel.  Van de 61 woningen komen er ook 12 woningen beschikbaar voor de sociale verhuur. Daar zijn we erg blij mee. Voor ons zijn deze woningen heel bijzonder, want het zijn onze eerste gasloze woningen. 

Waardwonen investeert de komende jaren flink in de duurzaamheid van onze woningen. Dat doen we omdat we onze woningen betaalbaar willen houden én omdat we onze verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame toekomst.

Naast dat de woningen gasloos zijn, laten we ze ook energieneutraal bouwen. Dat betekent dat een woning niet méér energie verbruikt dan dat die zelf opwekt. Dat doen we door heel goede isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen. Hiermee wekken de huizen zelf voldoende energie op voor verwarming, warm water en ventilatie. Onze huurders betalen straks alleen nog extra voor hun huishoudelijk verbruik.

We willen het energieverbruik in deze woningen ook gaan monitoren om ervaring op te doen voor de toekomst en andere projecten. We gaan immers toe naar een co2-neutrale woningvoorraad in 2050. Om onze doelstellingen te realiseren werken we veel samen met de gemeente, maar ook met andere corporaties en bouwontwikkelaars. Samen onderzoeken we de duurzaamheidsvraagstukken die op ons afkomen en ontwikkelen we innovatieve concepten en oplossingen. Deze woningen bieden voor ons daarvoor een mooie kans.

Daarnaast zijn we erg blij met dit project omdat we hiermee kunnen bijdragen aan een mooie mix van bewoners in de wijk.

U kunt uw belangstelling voor deze woningen nog niet kenbaar maken. Wanneer dat wel het geval is, laten we dat o.a. weten op deze plek en via entree.nu.