Sloop- en bouwwerkzaamheden Doelenstraat Huissen lopen vertraging op

De sloop- en bouwwerkzaamheden van de woningen aan de Doelenstraat in Huissen gaan een nog onbekende vertraging oplopen. Dit als gevolg van ongeldig verklaren van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in mei van dit jaar.

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom hebben betrokken partijen een vergunning nodig – op grond van de Wet natuurbescherming –  voor activiteiten waarbij stikstof vrij komt, waaronder woningbouw. Dit geldt ook voor de sloop- en bouwwerkzaamheden van de woningen aan de Doelenstraat heeft Waardwonen. Dit komt omdat de woningen op ongeveer 300 meter afstand liggen van het Natura-2000 gebied Rijntakken.

 Gevolgen einde PAS

Eerder werd een vergunningsaanvraag beoordeeld aan de hand van de richtlijnen vanuit het PAS. Het PAS is echter eind mei ongeldig verklaard door de Raad van State. Het heeft enige tijd geduurd voordat precies duidelijk werd wat de gevolgen hiervan waren voor het project aan de Doelenstraat. Maar inmiddels is definitief duidelijk dat de procedure van de – door Waardwonen tijdig aangevraagde – vergunning is stopgezet door de Provincie Gelderland. De gemeentelijke vergunningen en toestemmingen voor het bouwen en slopen zijn of kunnen wel worden verleend.

Hanke Struik (directeur-bestuurder Waardwonen): “Helaas betekent dit dat de sloop- en bouwwerkzaamheden van de Doelenstraat een onbekende vertraging oplopen. We realiseren ons dat dit bericht een enorme teleurstelling is voor onze toekomstige bewoners. We hebben hen inmiddels geïnformeerd. Werkzaamheden die wij al kunnen uitvoeren – zoals het afkoppelen van de nutsaansluitingen – voeren wij al wel uit. Zo kunnen we snel starten met de sloopwerkzaamheden wanneer er duidelijkheid is over nieuwe wetgeving.”

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met Waardwonen via info@waardwonen.nl of 026-326 30 50.