Samenwerking moet hoge huurschulden voorkomen

Waardwonen, Woonstichting Gendt en gemeente Lingewaard gaan samenwerken om hoge huurschulden bij inwoners te voorkomen. Door vroeg te signaleren en contact te leggen met inwoners die een huurbetalingsachterstand hebben, kunnen hogere schulden worden voorkomen.

Problematische schulden voorkomen
Een keer de huur vergeten te betalen. Net even krap bij kas zitten en niet op tijd kunnen betalen. Dit kan een ieder gebeuren. Soms speelt er echter meer. Huurders, die moeite hebben bij het betalen van hun lasten, wachten vaak lang voor ze om hulp vragen. Schulden kunnen zich zo opstapelen. Door deze schulden vroegtijdig te signaleren kan op tijd hulp geboden worden..

Proefproject ‘Vroegsignalering huurschulden’
Op 1 april start het project ‘Vroegsignalering huurschulden’. Woningcorporaties Waardwonen, Woonstichting Gendt en gemeente Lingewaard ondertekenden daarom op 25 maart het convenant “Vroegsignalering huurschulden Lingewaard’.
Bij een achterstand in de huurbetaling leggen de woningcorporaties in eerste instantie zelf contact met de huurder. Blijkt het probleem groter dan een vergeten rekening, zijn er misschien meer achterstallige betalingen en kan ook een volgende maand de huur niet betaald worden? Dan wordt dit doorgegeven aan de gemeente. Het algemeen maatschappelijk werk, Rijnstad, neemt namens gemeente Lingewaard contact op met deze inwoners.

Samen de achterstand aanpakken
Doel is hen helpen. Ze ontvangen gratis ondersteuning bij hun financiële situatie en de achterstand in betalingen wordt aangepakt. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, zoals: het aanmoedigen van het gebruik van toeslagen, de beoordeling van heffingskortingen van de belasting,  het gebruik van minimaregelingen, hulp door een budgetcoach, schuldhulp of bemiddeling via PLANgroep of begeleiding bij moeilijke problematieken. Mensen zijn zich vaak niet bewust van de mogelijkheden. Door samen op te trekken willen we ervoor zorgen dat de schulden niet oplopen tot een situatie met problematische schulden.