Samenwerken om geldzorgen te voorkomen

De gemeenten Heumen en Berg en Dal en de woningcorporaties Waardwonen en Oosterpoort gaan intensief samenwerken om geldzorgen bij inwoners eerder te signaleren. Om deze samenwerking vast te leggen ondertekenen de  vier organisaties op 1 juli het convenant Vroegsignalering.

Door geldproblemen vroeg te signaleren en eerder persoonlijk contact te leggen met de inwoners kan het oplopen van schulden worden voorkomen. Dat is de aanpak waar wethouders Leo Bosland (Heumen) en Irma van de Scheur (Berg en Dal) en de bestuurders Eugène Janssen (Oosterpoort) en Hanke Struik (Waardwonen) zich samen sterk voor maken.

Hulpvraag vaak te laat
Een keer de huur niet betalen. Krap bij kas zitten en rekeningen te lang opzij leggen. Dit kan ons allemaal overkomen. Maar soms speelt er meer en stapelen problemen zich op. Mensen met geldproblemen lopen daar niet mee te koop en vragen ook niet graag of te laat om hulp. Door vroegsignalering vanuit verschillende instanties kan er op tijd hulp worden aangeboden.
Bijvoorbeeld als de woningcorporatie een huurachterstand signaleert. Dan wordt er in eerste instantie zelf contact opgenomen met de huurder. Is het probleem groter? Kan ook de volgende maand de huur niet betaald worden? Dan geven de woningcorporaties vanaf 1 juli een signaal door aan de gemeente. De gemeente neemt vervolgens persoonlijk contact op met de inwoner voor een financieel plan van aanpak.

Samen geldzorgen aanpakken
De gemeenten en de woningcorporaties willen nu samen met de inwoners geldzorgen aanpakken. Hierbij zijn er verschillende mogelijkheden, zoals: het gebruik van toeslagen, heffingskortingen van de belasting,  minimaregelingen, hulp door een budgetcoach, schuldhulp, bemiddeling of begeleiding via  diverse organisaties. Via de woningcorporaties kunnen inwoners ook een betalingsregeling voor de huur treffen.

Start campagne
Het ondertekenen van de convenanten markeert tegelijkertijd de start van de campagne ‘Achter de voordeur… schuilen soms geldzorgen’.  Via deze campagne vragen de vier samenwerkende organisaties aandacht  voor een situatie die iedereen kan overkomen (www.achterdevoordeur.net). Belangrijk is dat mensen met geldzorgen zich realiseren dat er hulp is.