Samen werken aan een ondernemingsplan

In 2016 zijn we gaan nadenken over “onze bedoeling”. Onze bedoeling hebben we omschreven als Samen werken aan een thuis. Dit is ook de basis voor ons nieuwe ondernemingsplan. Maar wat betekent dit nu precies en hoe kunnen we hier als Waardwonen echt een goede bijdrage aan leveren? Hierover zijn wij in gesprek gegaan met een groot aantal huurders, met onze samenwerkingspartners en onze collega’s. Om samen te werken aan een nieuw ondernemingsplan.

Op de koffie
In onze papieren nieuwsbrief hebben wij aan onze huurders gevraagd om mee te denken. De afgelopen periode zijn wij bij veel huurders op de koffie geweest. De medewerkers van Waardwonen hebben bezoeken afgelegd om echt met u als huurder in gesprek te gaan. Wat vindt u belangrijk? Wat verwacht u van ons? Wat gaat goed en wat kan beter? We hebben heel veel informatie opgehaald. Het was fijn om te horen dat veel huurders tevreden zijn, maar er zijn ook aandachtspunten. Zo kan de communicatie nog beter: sneller reageren op bijvoorbeeld een klacht, een overlastmelding of een reparatieverzoek. Er is behoefte aan nieuwbouw, nieuwe woonvormen en aandacht voor jongeren. Ook de veiligheid in de wijk en het makkelijker verhuizen naar een andere woning zijn aandachtspunten. Al deze punten nemen wij mee bij het opstellen van ons nieuwe ondernemingsplan.

Hoe nu verder?
Naast de gesprekken met huurders hebben we ook meerdere keren met onze samenwerkingspartners gesproken. De Bewonersraad Lingewaard, de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn, maar ook met gemeenten, zorgaanbieders, lokale welzijnsorganisaties. Allemaal organisaties waar u als huurder ook mee te maken heeft. Alle ideeën verwerken we in ons ondernemingsplan. Zodra we een concept hebben, laten we onze partners weer meekijken en denken. De Bewonersraad Lingewaard, en de Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn zijn hier ook bij aanwezig. We verwachten medio dit jaar een nieuw ondernemingsplan te presenteren, waar we echt samen aan hebben gewerkt, zodat we straks samen nog meer verder kunnen werken aan een thuis.