Prestatieafspraken voor betaalbare huurwoningen, verbetering leefbaarheid en duurzaamheid

Nieuws

Woensdag 6 december ondertekenden Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn, woningcorporatie Waardwonen en de gemeente Berg en Dal de prestatieafspraken voor 2024. Samen zetten de partijen zich in voor huurders en woningzoekenden. De prestatieafspraken vormen de basis voor de samenwerking tussen de verschillende partijen. De afspraken maken het makkelijker om doelen te realiseren die afzonderlijk minder makkelijk haalbaar zijn.


Op de foto: Jan de Smidt (voorzitter Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn), Alex ten Westeneind (wethouder) en Erik Cuppen (directeur-bestuurder Waardwonen)