Plan van aanpak Klappenburg in Bemmel kan uitgevoerd worden

Er is nieuws voor de bewoners van De Klappenburg in Bemmel. Maar liefst 86% van de bewoners heeft deze maand ingestemd met de nieuwbouw- en renovatieplannen voor de wijk. Waardwonen en de Bewonerscommissie zijn blij dat de plannen nu uitgevoerd kunnen worden.

Waardwonen en de bewoners hebben de afgelopen jaren samen met de bewoners gewerkt aan een gedragen plan. Hanke Struik (directeur-bestuurder Waardwonen): “Samen hebben we onderzocht wat de beste toekomst voor de woningen is; renovatie of nieuwbouw. We hebben projecten bezocht en workshops gedaan, gepraat, getekend, verbeeld. Wat willen we? Hoe kan dat eruit zien? In totaal betreft het straks 42 woningen die worden gesloopt of opgeknapt.”

Op basis van een peiling onder bewoners in het voorjaar van 2019 heeft Waardwonen scenario’s uitgewerkt waar de meeste bewoners tevreden over waren. Uiteindelijk zijn de plannen verdeeld in twee verschillende plangebieden. Liny Mutsaers (voorzitter Bewonerscommissie): “Waardwonen mocht de plannen pas uitvoeren als minimaal 70% van de bewoners hiervoor goedkeuring zou geven. Dat akkoord is er nu. We zijn blij voor alle bewoners dat er nu een duidelijk perspectief is voor hun woonsituatie.”

Planning
Hanke: “Als alles volgens planning verloopt, starten we in maart 2021 met de renovatie van de betreffende woningen. En in het najaar van 2021 starten we met de sloop. Voor die tijd gaan met alle bewoners persoonlijk in gesprek over wat de renovatie of sloop voor hen betekent.”


Toelichting op de sloop- en nieuwbouwplannen in de Klappenburg.

Plangebied 1

Sloop en vervangende nieuwbouw
8 woningen vervangen we voor:

  • 3 eengezinswoningen
  • 10 boven- en benedenappartementen

Renovatie

  • 15 woningen renoveren we in bewoonde staat

In de G. Rijssenbeekstraat wordt straks het blok met drie eengezinswoningen met huisnummers 12 t/m 16 vervangen door drie nieuwbouw eengezinswoningen. Daarnaast worden de woonblokken met huisnummers 18 t/m 26 vervangen door tien boven- en benedenappartementen. Daarnaast worden er 15 woningen gerenoveerd. Dit betreft de woningen G. Rijssenbeekstraat 2 t/m 8 en de Klappenburgstraat 5 t/m 25. Het is renovatie in bewoonde staat, dit betekent dat bewoners tijdens de renovatie in hun woning kunnen blijven wonen.


Plangebied 2

Sloop en vervangende nieuwbouw
13 woningen vervangen we voor:

  • 8 levensloopbestendige woningen
  • 8 boven- en benedenappartementen

Renovatie

  • 6 woningen ‘renoveren in bewoonde staat’

In de Klappenburgstraat wordt het blok met zes eengezinswoningen met huisnummers 54 t/m 64 vervangen door 8 boven- en benedenappartementen. In de Meidoornstraat worden de gelijkvloerse woningen met huisnummers 6 t/m 18 vervangen door acht levensloopbestendige woningen. Daarnaast worden in dit plangebied 6 woningen gerenoveerd. Dit betreft de woningen Klappenburgstraat 66 t/m 76. Ook hier geldt dat het renovatie is in bewoonde staat.