Opvang en huisvesten vluchtelingen Oekraïne 

Nieuws

De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. Misschien kent u mensen uit Oekraïne en wilt u iets voor hen doen. Of u kent mensen die iets voor hen willen doen. Op de pagina’s van onze gemeenten Lingewaard en Berg en Dal leest u informatie over hoe u hulp of opvang kunt bieden. Ook op de website van VluchtelingenWerk Nederland staat veel informatie. 

We merken dat onze huurders ook vragen hebben. Hieronder zetten we wat relevante informatie op een rij. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op via info@waardwonen.nl of telefoon 026-326 30 50.

Ik wil misschien mensen uit Oekraïne in huis nemen. Mag dat? 

Huurders mogen logés ontvangen. Houd er wel rekening mee dat de huisvesting langer kan gaan duren dan velen hopen. En vluchtelingen opvangen brengt meer met zich mee dan u van tevoren kunt bedenken. Zorg daarom dat u goed geïnformeerd bent. 

Voor een korte logeerperiode is geen toestemming nodig van de verhuurder. Bent u van plan om voor langere tijd iemand in huis te nemen, dan gaan we daar graag over met u in gesprek. U kunt dan contact opnemen via 026 – 326 30 50 of info@waardwonen.nl. 

Op dit moment is nog niet helemaal duidelijk wat precies de regels en gevolgen zijn (bijvoorbeeld voor de huurtoeslag), omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen een bijzondere situatie is. Zodra daar meer over bekend is, vullen we de informatie op deze pagina aan.

We waarderen uw keuze om een vluchteling in huis te nemen. Tegelijkertijd blijft u verantwoordelijk voor ‘goed huurderschap’. Dit betekent dat: 

  • u en uw logés geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden. 
  • u geen grote aanpassingen aan uw woning mag doen zonder overleg met ons. 
  • u niet zonder overleg mag onderverhuren. Logeren mag maar onderverhuur kan alleen in overleg. 
  • degene die het contract heeft getekend, moet altijd de hoofdbewoner zijn van de gehuurde woning en de meerderheid van de week hier verblijven. 

 Wat doet Waardwonen voor de vluchtelingen uit Oekraïne?

In deze eerste fase denken we mee met de gemeenten over welke locaties mogelijk geschikt zijn voor noodopvang. Mogelijk volgt uit deze vraag om opvang later ook de vraag om mensen langer of misschien wel permanent te huisvesten. Het standpunt van de overheid is dat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne niet ten koste mag gaan van de huisvesting van andere woningzoekenden en aandachtsgroepen zoals statushouders: we willen verdringing voorkomen. We zoeken dan ook specifiek naar andere (woon)ruimten dan onze reguliere huurwoningen   

Verder helpen corporaties door zich samen met gemeenten sterk in te zetten op de huisvesting van statushouders. Zo ontstaat er ook ruimte om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen in de centrale  opvangcentra. 

Komt er een opvanglocatie bij mij in de buurt?

De gemeenten hebben enkele locaties in beeld waar Oekrainse vluchtelingen een opvangplek zouden kunnen krijgen. Deze locaties zijn aangemeld bij de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio onderzoekt of de locaties geschikt zijn. Wanneer dit zo is, worden omwonenden door de gemeente geïnformeerd over de mogelijke komst van vluchtelingen. 

Heeft u daar nu al een vraag over, neem dan contact op met uw gemeente of kijk op: