Op zoek naar duurzame warmte voor de Zilverkamp

Nieuws

Gemeente, woningcorporatie en wijkbewoners tekenen voor samenwerking

LINGEWAARD, 16 december 2021 – Gemeente Lingewaard, woningcorporatie Waardwonen en coöperatie Duurzaam Zilverkamp i.o. gaan samenwerken aan een plan om de wijk Zilverkamp in Huissen duurzaam te verwarmen met lokale bronnen. Op donderdag 16 december zetten de partijen hun handtekening onder de afspraak.

De Zilverkamp is de eerste wijk in Lingewaard waar wordt gezocht naar goede alternatieven voor het stoken op aardgas. Op dit moment lopen onderzoeken naar de best mogelijke technieken. Het doel is om warmtebronnen te vinden die dichtbij én duurzaam zijn. De volgende stap is om komend jaar alle inwoners van Zilverkamp te betrekken bij het idee.
“De warmtetransitie is belangrijk voor ons allemaal. Om de opwarming van de aarde te stoppen, moeten we af van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, -olie en kolen. Samen met de inwoners in de wijk gaan we op zoek naar een aantrekkelijk aanbod voor de wijk, waar iedereen aan mee kan doen” , zegt wethouder Aart Slob van duurzaamheid.

De Zilverkamp is niet zomaar uitgekozen als proeftuin. Daar zijn goede redenen voor. In en om de Huissense wijk zijn mogelijkheden om energie op te wekken en om te zetten in warmte. Bijvoorbeeld door warmte te winnen uit de vijvers en sloten in de wijk (aquathermie). Deze en andere warmtebronnen worden op dit moment onderzocht.

Haalbaar, betaalbaar en passend

Voorop staat dat de oplossing haalbaar en betaalbaar is en past bij de wijk en de inwoners. Daarom worden de wijkbewoners vanaf 2022 nauw betrokken bij het plan. Dat gebeurt op allerlei manieren: met informatiematerialen, een informatiepunt in de wijk, bijeenkomsten, peilingen en een bewonerspanel. Iedereen kan zijn stem laten horen: huurders, woningeigenaren en ondernemers.
“Dit gaat immers over hun directe leefomgeving”, zegt Erik Cuppen, directeur-bestuurder van Waardwonen. “Dan moet je kunnen meepraten en -denken. We nodigen iedereen uit om zijn stem te laten horen. Zo werken we samen toe naar een wijkplan met duurzame warmte voor de Zilverkamp.”

Maximale inspraak

Een belangrijke rol speelt de pas opgerichte coöperatie Duurzaam Zilverkamp, die de belangen wil vertegenwoordigen van woningeigenaren in de wijk. Voorzitter Ton Berens: ´Door lid te worden van de coöperatie hebben huiseigenaren maximale inspraak in de zoektocht naar een oplossing voor CO2-vrije energie. Los van de uitkomst: de keuze of iemand meedoet is vrij. De coöperatie heeft ook als doel om woningeigenaren te ondersteunen bij energiebesparing, de sleutel naar een haalbare energietransitie.´

Aardgasvrije wijk
Om het plan te realiseren heeft de gemeente subsidie ontvangen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) van de Rijksoverheid. Het gaat om een bedrag van ruim € 4 miljoen. Dit is van groot belang om bewoners te betrekken bij het wijkplan en om de duurzame warmte in de wijk te realiseren.

Op de foto: Aart Slob (wethouder gemeente Lingewaard), Erik Cuppen (directeur Waardwonen) en Ton Berens (voorzitter Duurzaam Zilverkamp) tekenen voor het plan om de Zilverkamp duurzaam te verwarmen met warmte uit lokale bronnen.