Onze vervolgstappen op het gebied van duurzaam wonen

Nieuws

De afgelopen jaren heeft Waardwonen flink geïnvesteerd in energiemaatregelen en isolatie. Onze woningen hebben gemiddeld energielabel A. Daar zijn we trots op, want Waardwonen is met energieverduurzaming een van de koplopers in Nederland. Nu is het tijd om vervolgstappen te zetten in ons verduurzamingsprogramma. We gaan ons onder andere richten op de warmtetransitie (waarbij we van het gas af gaan), energieopslag, klimaatadaptatie en aandacht voor biodiversiteit en natuur. De komende jaren staan daarvoor verschillende pilots op het programma. In dit bericht leest u daarvan een overzicht.

Onze belangrijkste redenen om te werken aan duurzaam wonen zijn betaalbare woonlasten voor onze huurders en de vermindering van CO₂ -uitstoot. We werken toe naar een CO₂ -neutrale en toekomstbestendige woningvoorraad. Daarin zijn we goed op weg. We zijn gestart met het aardgasvrij maken van onze woningen en werken steeds meer vanuit de gedachte van een circulaire economie. Dat betekent dat we sturen op en werken aan duurzaam materiaalgebruik, duurzame energie, onze eigen CO₂ -footprint en de verdere CO₂-reductie van onze woningvoorraad. Daarnaast kijken we samen met onze huurders hoe we de leefomgeving kunnen aanpassen zodat we de gevolgen van de klimaatverandering beter kunnen opvangen.

Om ervaring op te doen met nieuwe technieken en innovaties, organiseren we pilotprojecten. De kennis die we daar opdoen, delen we ook met andere corporaties en samenwerkingspartners.

Pilots warmtetransitie: van het gas af door warmtepompen en zonnepanelen

Bij het van het gas afgaan, is het installeren van een warmtepomp een goed alternatief. Een warmtepomp is een apparaat dat warmte levert, net als een cv-ketel, alleen dan niet op gas, maar op elektriciteit. Warmtepompen plaatsen we in combinatie met zonnepanelen om de benodigde elektriciteit op te wekken.

Op de markt zijn verschillende soorten warmtepompen, waar we graag ervaring mee opdoen. Zo leren we welke warmtepomp het beste werkt bij het type huis dat onze huurders hebben. We willen bijvoorbeeld weten welke techniek het beste werkt (laag of hoog temperatuur). En welke impact de installatie heeft voor de huurders. Daarom gaan we de volgende pilots doen:

  • Laag temperatuur warmtepompen in combinatie met PV-zonnepanelen

In Millingen aan de Rijn gaan we ruim twintig woningen voorzien van een laag temperatuur warmtepomp. Bij een laag temperatuur warmtepomp wordt het water voor de centrale verwarming minder heet verwarmd als bij de cv-ketel. Om de woningen toch goed warm te houden – ook op koude winterdagen – plaatsen we daarom tegelijkertijd grotere radiatoren in de woonkamer en keuken. Dat zorgt ervoor dat dezelfde temperatuur wordt gehaald bij het verwarmen van de woonruimten, en voldoet aan de wettelijke normen.

Deze woningen krijgen ook een aansluiting om elektrisch te koken. En ze worden of zijn al goed geïsoleerd. In combinatie met het plaatsen van zonnepanelen op het dak, kunnen deze woningen van het gas af. Deze pilot voeren we uit begin 2023, en we monitoren de resultaten minimaal 1 jaar lang.

  • Laag temperatuur warmtepompen in combinatie met PVT– zonnepanelen

In Huissen voeren we ook een pilot uit met laag temperatuur warmtepompen, maar dan in combinatie met PVT zonnepanelen. Dit zijn zogenaamde thermische zonnepanelen die niet alleen zorgen voor elektriciteit, maar ook voor warm water. Deze panelen worden aangesloten op de warmtepomp én een voorraadvat voor water (die hebben de warmtepompen van de pilot in Millingen niet). Met deze techniek kunnen we ook het kraanwater verwarmen (naast het water voor de radiatoren).

We verwachten deze pilot ook te starten in 2023 bij acht woningen.

  • Hoog temperatuur warmtepompen in combinatie met PV-zonnepanelen

Tien woningen in Huissen krijgen een hoog temperatuur warmtepomp die het water net zo warm maakt als de cv-ketel. Ook hier komt de warmtepomp in plaats van de cv-ketel. In combinatie met zonnepanelen op het dak en een elektrisch koken aansluiting, kunnen ook deze woningen van het gas af.

Deze manier van verwarmen heeft minder impact dan verwarmen met een laag temperatuur warmtepomp, omdat deze manier van verwarmen lijkt op de manier die de huurders nu ook gewend zijn. Deze pilot starten we eind 2022, en ook hier gaan we een jaar monitoren.

We gaan bij alle drie de pilots onderzoeken wat ze doen met:

  • het energieverbruik,
  • het comfort van de bewoners en
  • de kosten voor het onderhoud.

Als de pilots succesvol zijn, gaan we verder uitbreiden.

Pilot energieopslag: plaatsen van zonnepanelen én accu’s om piekbelasting stroomverbruik door lift te verminderen

Bij vier van onze appartementencomplexen in onze werkgebied gaan we zonnepanelen én accus’s plaatsen. De opgewekte elektriciteit slaan we op in accu’s. Met de opgeslagen elektriciteit zorgen we dat het gebruik van de lift geen piekbelasting veroorzaakt. Daarmee bedoelen we het moment waarbij de lift wordt opgestart en een kort moment veel energie vraagt. Door deze piekbelasting hebben we een duurdere elektra aansluiting nodig. En daarvoor betalen we meer vastrecht (de basiskosten voor de aansluiting op het elektriciteitsnet) aan de energieleverancier. Door het plaatsen van een accu, kunnen we de elektra aansluiting verlagen en de kosten hiervoor verminderen. Tegelijkertijd kan bijvoorbeeld ’s nachts de algemene verlichting voorzien worden van elektriciteit vanuit de accu’s. Voor de bewoners scheelt dit straks in de servicekosten.

Bij deze pilot gaan we het verbruik van de algemene voorzieningen een jaar lang monitoren. We starten in 2023.

Afwatering en biodiversiteit

Het klimaat verandert. Er komen steeds vaker periodes van droogte voor, maar ook forse buien met heel veel neerslag. Om te voorkomen dat dit water meteen wordt afgevoerd via de riolering, gaan we de regenwaterafvoer loskoppelen van het riool bij twee wooncomplexen. Overtollig water wordt dan opgevangen in wadi’s waarna het in de grond kan wegzakken. Dit gaat verdroging tegen en vermindert ook eventuele overlast door te veel regenwater in een keer. De grasperken bij de complexen maken plaats voor meer beplanting. Deze planten zijn goed voor vlinders, bijen en andere insecten. Al deze maatregelen zorgen samen ook voor meer biodiversiteit in de omgeving.

Deze pilot starten we in het najaar van 2022.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze pilots? Of ben je benieuwd naar de kennis en ervaringen die we opdoen? Neem dan gerust contact op met Erik Mientjes (coördinator Duurzaamheid Waardwonen), emientjes@waardwonen.nl.