Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Opstapregeling Lingewaard

Nieuws

In gemeente Lingewaard willen we ruimte bieden aan kwetsbare mensen die na een periode van beschermd wonen toe zijn aan een vervolgstap: zelfstandig wonen! Voor hen introduceren we samen de Opstapregeling.

De Opstapregeling is een samenwerking tussen de gemeente Lingewaard, de woningcorporaties Waardwonen en WOONstichting Gendt en de zorgaanbieders Albero Zorggroep, de Amethyst, de Driestroom en het gezinshuis Gentle.

Op maandag 27 maart om 11.00 uur ondertekenden wij de samenwerkingsovereenkomst. Vanaf 1 april 2023 kan iedereen die bij de doelgroep hoort, gebruikmaken van de Opstapregeling. Het gaat hierbij om ongeveer 10 inwoners per jaar.

“Waardwonen er voor alle huurders. Dus ook voor huurders die (even) ondersteuning nodig hebben. Met de ondertekening van deze Opstapregeling zorgen we dat mensen die uit het beschermd wonen komen ook een fijne eigen plek vinden bij ons.”

Erik Cuppen, directeur-bestuurder Waardwonen

Wat is de Opstapregeling?

De jongeren en volwassenen die een stap gaan maken van beschermd wonen naar zelfstandig wonen, kunnen hierbij hulp gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze niet zelfstandig een woning kunnen vinden. Daarom is er de Opstapregeling. Hierin staan de afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en zorgaanbieders. En ook voor wie de Opstapregeling is.

Met de Opstapregeling krijgt een inwoner voorrang op een eigen woning. Een voorwaarde is wel dat die persoon hulp krijgt bij het (weer) zelfstandig wonen. Dit heet ambulante begeleiding. Een andere voorwaarde is dat de persoon een band heeft met de gemeente Lingewaard en een eigen netwerk heeft of op kan bouwen. Zodat hij/zij op die manier een goede doorstart kan maken. Zo kan deze persoon weer werken en meedoen in de maatschappij.