Maximaal 0,3% huuraanpassing en huurverlaging

Wij vinden betaalbaarheid zeer belangrijk. De Bewonersraad Lingewaard en Huurdersvereniging Millingen aan de Rijn ondersteunen dit. Daarom hebben we in gezamenlijk overleg besloten om de huren van ons sociale woningbezit in 2017 met maximaal 0,3% te verhogen. Bij ruim 700 woningen gaan we dit jaar zelfs de huur verlagen.

Uitgangspunten huurwijziging
Jaarlijks mogen woningcorporaties de huur aanpassen volgens de door de overheid bepaalde inflatie van 0,3% dit jaar en een maximale toevoeging van 2,5% of voor de hogere inkomens 4%. In overleg met de huurdersorganisaties hebben wij besloten om de huren met maximaal 0,3% te verhogen. We voeren ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging door.

Waarom huurverlaging?
De huuraanpassing die wij voorstellen is afhankelijk van de streefhuur. Eind 2016 hebben we voor alle woningen bepaald welke huurprijs wij geschikt vinden voor welke woning. Dit noemen we de streefhuur. Voor een behoorlijk aantal woningen hebben wij deze streefhuur verlaagd om ook in de toekomst voldoende betaalbare woningen te hebben. Deze woningen krijgen een huurverlaging. Daarnaast krijgen sommige woningen hierdoor een lagere verhoging dan 0,3%.

Mijn Waardwonen
Wilt u meer informatie over uw nieuwe huurprijs of de woningwaardering, dan kunt u dit ook bekijken door in te loggen op Mijn Waardwonen.