Marco Sotthewes nieuw lid RvC

Vanaf 1 januari 2021 wijzigt de samenstelling van de Raad van Commissarissen van Waardwonen. Paul Nouwen heeft de maximaal toegestane twee termijnen van vier jaar erop zitten en gaat Waardwonen verlaten. Marco Sotthewes wordt zijn opvolger. Marco heeft net als Paul veel ervaring en kennis op het gebied van vastgoed, planologie en projectontwikkelingen. We verwachten dat hij een goede bijdrage kan leveren aan de Raad van Commissarissen en Waardwonen.